บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ประโยชน์ สรรพคุณของพืชผักผลไม้ที่ควรรู้

> บทความสรุปข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของผักผลไม้แต่ละชนิตที่เรารับประทาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรรู้ ว่าผักผลไม้ที่เรากินเข้าไปนั้น มีวิตามินหรือสาร อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้าง จะได้เลือกทานให้ตรงตามที่ต้องการหรือให้มีสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reknit reknitted reknitted ถักใหม่ ทอใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น