บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ตัดวิดีโอ เลือกเฉพาะฉากที่ต้องการด้วย FormatFactory

บทความแนะนำวิธีตัดวิดีโอเลือกเอาเฉพาะฉากหรือตอนที่ต้องการในวิดีโอทีได้ถ่ายไว้ หรือวิดีโอใดๆ ก็ตาม โดยใช้โปรแกรม FormatFactory อ่านเพิ่มเติม..