บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

Step 21 การออกแบบปกซีดีและการทำเพลท

Step 21 การออกแบบปกซีดีและการทำเพลท
ถ้าเป็นการจัดทำเพื่อจำหน่ายการผลิตก็คงต้องเน้นคุณภาพพอสมควร การออกแบบปก ซีดี จัดเป็นงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง อาจแบ่งการสร้างงานเป็น 2 ส่วน อ่านเพิ่มเติม..