บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

จัดการคิวรีใน Access 2007 ดูรายชื่อ แก้ไข หรือลบคิวรี

บทความสอนจัดการกับคิวรีแบบต่างๆ ใน Access 2007 เช่น การดูรายชื่อคิวรี การลบคิวรี การแก้ไขคิวรี ที่ได้สร้างไว้ อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง begin, began, begun เริ่ม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูป ไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น