บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไม่ดูเงาหัว ไม่ดูตัวเอง ไม่ดูกำลังความสามารถตัวเอง

ความหมาย : สำนวนนี้อาจจะใช้พูดเพื่อสอนบุคคลใดๆ หรือตำหนิ หรือพูดจาเชิงดูถูก เมื่อบุคคลนั้นทำอะไรที่เกินกำลังความสามารถของตนเอง ไม่ดูเงาหัว ไม่ประมาณกำลังความสามารถของตนเอง ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายไม่ประสบความสำเร็จ หรืองานมีปัญหา เพราะทำอะไรเกินตัว อ่านเพิ่มเติม..