บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไม่มีใครสามารถทำตามความคาดหวังของใครได้ be-yourself01

ถ้าไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการ ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีค่า ไม่มีความหมาย ความคาดหวังของบางคนที่อยากจะให้คนรอบตัวที่ตัวเองมีอิทธิพล เหนือกว่า หรือสามารถควบคุมได้หรือเป็นลูกหลานใกล้ชิด ให้เป็นไปตามที่ตัวเองปรารถนา หากไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้ว ต่อให้ทำดี มากเพียงใด ก็ไม่มีประโยชน์ หากปัญหานี้กำลังเกิดกับคุณ แล้วจะทำอย่างไรดี? อ่านเพิ่มเติม..