บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

แก้ไข Internal Server Error ใน Joomla 3 หลังอัพเกรดเซิร์ฟเวอร์

การเปลี่ยน http เป็น https สำหรับเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla 3 ซึ่งต้องใช้ PHP รุ่นสูงขึ้น อาจจะเจอกับปัญหา Internal Server Error ปัญหา URL ปัญหานี้จะเกิดจากคำสั่งบางตัวใน . อ่านเพิ่มเติม..