บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ดาวน์โหลดไฟล์ใน Line Keep ไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

การดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้ใน Line Keep ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลฟรีสำหรับผู้ใช้งานแอป Line โหลดมาเก็บในคอมพิวเตอร์ของเรา เป็นการสำรองข้อมูลเก็บไว้ เพราะการถอดแอป Line ออก ไป ข้อมูลจะถูกลบ อ่านเพิ่มเติม..