Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in /home/siamcamp/domains/siamebook.com/public_html/lbro/plugins/content/techline_socialshare/techline_socialshare.php on line 78

บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ไม่เอาถ่าน คนไม่ได้เรื่อง ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราว ขี้เกียจ ทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน เป็นคน ไม่เอาถ่าน คนประเภทนี้ อาจจะมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย ลูกคนเดียวไม่ต้องทำอะไร หรืออาจจะเป็นคนที่โชคดีมีลูกหลานที่ร่ำรวย การงานดี ไม่ต้องทำอะไร ลูกหลานดูแลได้ อ่านเพิ่มเติม..