บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การทำบทความแบบ Pages ใน WordPress 5

บทความอธิบายวิธีทำบทความแบบเพจ (Pages)ใน WordPress เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป ซึ่งจะต่างไปจากเวอร์ชัน 4 เล็กน้อย บท ความแบบนี้จะเป็นบทความสำหรับทำเมนู เช่น เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา นโยบายการใช้งาน อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spring sprang sprung กระโดด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น