บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ใส่ข้อมูล ข้อความลงในไฟล์ PDF

คำสั่งนี้จะยอมให้ใส่ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นลงในไฟล์ PDF อาจจะเป็นข้อมูลของผู้ที่ซื้อ eBook กรณีทำเป็นไฟล์ PDF เพื่อขาย เอาไว้ตรวจสอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์ อ่านเพิ่มเติม..