บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

 ตาบอดคลำช้าง รู้บางอย่างเพียงด้านเดียวแล้วก็ตีความไปตามนั้น

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนที่รู้อะไร เพียงด้านเดียว แล้วก็รีบสรุป รีบตีความ เหมือนตาบอดคลำช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ จึงยากจะรู้ว่าเป็นอะไร ต้องลูกบคลำทั้งตัว ก่อน อ่านเพิ่มเติม..