บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ทุบหม้อข้าว ทำลายอาชีพตัวเอง ทำลายตัวเอง

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงอาชีพ หรือ การทำมาหากิน การทำธุรกิจ บางคนก็ทำลายธุรกิจที่ตัวเองสร้างขึ้นมา ทุบหม้อข้าว อาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม อ่านเพิ่มเติม..