บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ฉลาดแกมโกง ฉลาดในทางไม่ดี ฉลาดในทางทุจริต

ความหมาย : สำนวน ฉลาดแกมโกง เป็นสำนวนที่พูดถึงคุณลักษณะของคนหรือสัตว์ที่มีความฉลาดในทางไม่ดี ในทางที่เอาเปรียบผู้อื่น ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คนฉลาดแบบนี้มีเยอะมาก อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง seek sought sought ค้นหา เสาะหา แสวงหา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น