บทความสอนวิธีชื่อบล็อกใน Blogger ทั้งชื่อภาษาอังกฤษ และวิธีการตั้งชื่อของบล็อกเป็นภาษาไทย ซึ่งจะเรียกใช้งานง่าย สื่อความหมายดีกว่า ชื่อภาษาอังกฤษ

การตั้งชื่อบล็อกอาจจะใช้อะไรก็ได้ แต่ที่อยู่บล็อกเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งที่อยู่ดีๆ มีคนใช้กันไปหมดแล้ว หากเป็นชื่อเฉพาะ ชื่อหน่วยงาน ชื่อบริษัท อาจจะยังว่าง และสามารถใช้งานได้ทันที แต่การทำบล็อกที่เน้นเพื่อสร้างรายได้ หาเงินจากการทำบล็อก ที่อยู่บล็อกสำคัญมาก ต้องหาชื่อตามคีย์เวิร์ด

สำหรับการกำหนดชื่อของบล็อกที่เราจะสร้างใน Blogger มี 2 ส่วนด้วยกันคือ

1. หัวข้อ หัวข้อเป็นชื่อที่จะแสดงส่วนหัวของบล็อก สำหรับการทำเว็บหน่วยงาน ห้างร้าน สินค้า ก็ใช้ชื่อตามนั้นได้เลย แต่หากเป็นการทำเว็บไซต์เพื่อหาเงินออนไลน์เช่น ทำเว็บคลิกโฆษณากับ Google Adsense ต้องใช้คีย์เวิร์ดมาทำเป็นชื่อ เช่น ทำเว็บเกี่ยวกับการสอนขับรถ ก็ใช้ชื่อโดยมีคำว่า drive ผสมในชื่อด้วย เช่น drivesafety เป็นต้น

2. ที่อยู่ ที่อยู่หรือ URL เป็นชื่อเว็บบล็อกของเราคล้ายกับชื่อเว็บไซต์นั่นเอง เช่น drivesafety ส่วน .blogspot.com เป็นชื่อเว็บ blogspot.com การสร้างบล็อกฟรีก็จะได้ชื่อแบบซับโดเมน คือมีชื่อของเว็บไซต์ติดมาด้วย จะไม่เหมือนเราจดโดเมนทำเว็บของเราเองจะได้ชื่อเฉพาะของเรา เช่น drivesafety.com


3. สำหรับชื่อที่เป็นหัวข้อในข้อที่ 1 นั้น ไม่มีปัญหา ในเรื่องชื่อซ้ำกัน แต่ ที่อยู่เว็บ ห้ามซ้ำกันเด็ดขาด เพราะไม่เช่นนั้นเวลาพิมพ์ชื่อเพื่อเข้าเว็บ ก็ยุ่งแน่นอน สำหรับ ที่อยู่ นั้น เมื่อพิมพ์ลงไป เช่น drive ถ้าปรากฏข้อความ ขออภัย ที่อยู่บล็อกนี้้ไม่สามารถใช้งานได้ แสดงว่า มีคนใช้ไปแล้ว เราต้องใช้ชื่ออื่น


4. กรณีใช้งานได้ ชื่อยังว่าง เช่น drivesafety ก็จะปรากฏข้อความ ที่อยู่บล็อกนี้สามารถใช้ได้ ก็จะได้ชื่อเว็บบล็อกสำหรับไปเผยแพร่ในชื่อ เช่น drivesafety.blogspot.com หากปรากฏข้อความ ที่อยู่บล็อกนี้สามารถใช้งานได้ ก็แสดงว่าเราใช้ชื่อนั้นได้

5. คลิก สร้างบล็อก เพื่อทำการสร้างบล็อก


6. จากนั้นก็จะเข้าสู่แผงควบคุม มีชื่อบล็อก เพิ่มเข้ามา เช่น DriveSafety พร้อมกับแนะนำให้เริ่มต้นสร้างบทความหรือโพสต์ทันที ให้คลิก เลิกแสดง ปิดไปก่อน

7. ให้กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วคลิกที่ ดูบล็อก เพื่อดูหน้าตาบล็อกที่เพิ่งจะสร้างขึ้นมา


8. หน้าตาบล็อกที่สร้างใหม่ จะโล่งๆ แบบนี้ ยังไม่มีอะไร ซึ่งต้องปรับแต่งและตั้งค่ากันก่อน จะเริ่มทำบทความลงไป

 

การทำเว็บบล็อกฟรีกับ Blogger หากเป็นการทำเว็บบล็อกเพื่อหาเงินจากเน็ต โดยเฉพาะการทำเว็บบล็อกเพื่อหาเงินกับ Google Adsense หรือเว็บแนวเดียวกัน การตั้งชื่อสำคัญมาก ต้องใช้คีย์เวิร์ดหรือคำค้นหามาเป็นชื่อบล็อก บางครั้งอาจจะยาวมาก การใช้คีย์เวิร์ดก็จะใช้โปรแกรม Google Adwords ช่วยในการค้นหาคีย์เพื่อนำมาทำชื่อบล็อก

 

ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณา Google Adsense เพื่อนำไปค้นหาชื่อที่จะทำเว็บบล็อกที่ต้องเกี่ยวข้องกับโฆษณา เช่น เตาอบไฟฟ้า

blogger-building064

 

สำหรับชื่อดีๆ ยากจะมีว่างให้สามารถใช้งานได้ เพราะมีผู้คนทั่วโลกที่ใช้บล็อกฟรีของ Blogger.com ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการค้นหาพอสมควร กว่าจะได้ชื่อที่ดี

 

การตั้งชื่อบล็อก Blooger เป็นภาษาไทย

การตั้งชื่อบล็อกสามารถใช้ภาษาไทยก็ได้ โดยต้องใช้โปรแกรมช่วยแปลงชื่อภาษาไทยแปลงเป็น PunyCode ก่อนจะนำไปใช้งาน
1. ตัวอย่างเว็บบล็อกที่ใช้ชื่อภาษาไทย เช่น สอนขับรถ.blogspot.com


2. วิธีการแปลงให้ไปที่ เว็บช่วยแปลงชื่อภาษาไทยก่อน เช่น http://punycode.dotregis.com/
3. คลิก แปลงชื่อโดเมนภาษาไทย
4. คลิกและพิมพ์ชื่อที่ต้องการ เช่น เรียนขับรถ
5. คลิก ภาษาไทย แปลงเข้า > Encode Punycode
6. ตัวอย่างชื่อที่ได้ ให้ก็อปปี้เก็บไว้


7. ในการสร้างชื่อ บล็อก ช่องที่อยู่ในข้อที่ 2 เราก็ก็อปปี้ชื่อที่ได้แปลงเรียบร้อยแล้ว ไปวางลงไป หากชื่อนั้นว่าง ก็จะสามารถใช้ชื่อนั้นๆ ได้
8. เมื่อได้ทำชื่อภาษาไทย แล้ว ในการเข้าชมเว็บบล็อก ก็จะพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทย เช่น สอนขับรถ.blogspot.com

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :