บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retake retook retaken เอาคืน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

retake รีเท้ก / retook รีทู้ก / retaken รีเท้กเคน / เอาคืน กลับมาทวงคืน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He retakes the photos at the beach.
คำอ่าน ฮี รีเท้กสึ เดอะ โฟโต้ แอ้ด เดอะ บีชฉุ
คำแปล เขา ถ่าย /He retakes ภาพ / the photos ที่ชายหาด /at the beach ใหม่ เขาถ่ายอีกครั้ง เพราะภาพที่ถ่ายมานั้น อาจจะใช้ไม่ได้ หรือไม่ตรงตามที่ต้องการ ต้องไปถ่ายใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They retake the lead of the game.
คำอ่าน เด รีเท้ก เดอะ ลีด ออฟ เดอะ เกม
คำแปล พวกเขาเอาคืนหรือกลับมา /They retake เป็นผู้นำของเกม /the lead of the game อีกครั้ง เอาคืนการเป็นผู้นำอีกครั้ง ทำคะแนนนำทีมอื่น

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The government retakes control of the city.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวินเมน รีเท้กสึ คอนโทรล ออฟ เดอะ ซีตี้
คำแปล รัฐบาลเอาคืนหรือได้คืน /The government retakes การควบคุม /control of เมือง /the city. อีกครั้ง อาจจะเกิดเหตุจราจล การลุกฮือของฝูงชน แต่รัฐบาลได้กลับมาควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

 

ประโยค She retakes that scene.
คำอ่าน ชี รีเท้กสึ แด้ด ซีน
คำแปล เธอถ่าย /She retakes ฉากนั้นใหม่ /that scene

 

ประโยค They retake the tests.
คำอ่าน เด รีเท้ก เดอะ เท้สสึ
คำแปล พวกเขาสอบ /They retake ใหม่ หรือทำข้อสอบใหม่ / the tests

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He retook the photos at the beach yesterday.
คำอ่าน ฮี รีทู้ก เดอะ โฟโต้ แอ้ด เดอะ บีชฉุ เยสสะเตอเด
คำแปล เขา ถ่าย /He retook ภาพ / the photos ที่ชายหาด /at the beach ใหม่ เมื่อวานนี้ /yesterday เขาถ่ายอีกครั้ง เพราะภาพที่ถ่ายมานั้น อาจจะใช้ไม่ได้ หรือไม่ตรงตามที่ต้องการ ต้องไปถ่ายใหม่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค He has retaken the photos at the beach already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีเท้กสึ เดอะ โฟโต้ แอ้ด เดอะ บีชฉุ ออลเร้ดดิ
คำแปล เขา ได้ถ่าย /He has retaken ภาพ / the photos ที่ชายหาด /at the beach ใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว /already เขาถ่ายอีกครั้ง เพราะภาพที่ถ่ายมานั้น อาจจะใช้ไม่ได้ หรือไม่ตรงตามที่ต้องการ ต้องไปถ่ายใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have retaken the lead of the game.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีเท้ก เดอะ ลีด ออฟ เดอะ เกม
คำแปล พวกเขาได้เอาคืนหรือได้กลับมา /Theyhave retaken เป็นผู้นำของเกม /the lead of the game อีกครั้ง เอาคืนการเป็นผู้นำอีกครั้ง ทำคะแนนนำทีมอื่น

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are retaking the tests.
คำอ่าน เด อาร รีเท้ก เดอะ เท้สสึ
คำแปล พวกเขากำลังสอบ /They are retaking ใหม่ หรือกำลังทำข้อสอบใหม่ / the tests

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will retake the tests tomorrow.
คำอ่าน เด วิล รีเท้ก เดอะ เท้สสึ ทูโมโร
คำแปล พวกเขาจะสอบ /They will retake ใหม่ หรือจะทำข้อสอบใหม่ / the tests พรุ่งนี้ /tomorrow

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

take /เอา หยิบ นำ