บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bring บริง / brought บรอด / brought บรอด/ นำมา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

bring บริง / brought บรอด / brought บรอด/ นำมา

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He brings a book to me.
คำอ่าน ฮี บริงสึ สะ บุ๊ค ทู มี
คำแปล เขา นำ/brings หนังสือ/book มาให้ฉัน brings เติม s เพราะ ประธาน เป็นเอกพจน์ ใช้ bring นำพาสิ่งของ นำสิ่งของไป ให้ใครสักคัน


ประโยค He brings his son to school.
คำอ่าน ฮี บริสสึ ฮิส ซัน ทู สกูล
คำแปล เขา พา/brings /ลูกชาย/his son ไปโรงเรียน/to school. ใช้ bring ในความหมายว่า พา ใคร สักคนไปไหน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He brought his son to school yesterday.
คำอ่าน ฮี บรอด ฮิส ซัน ทู สกูล เยสเทอเด
คำแปล เขา นำ/brought ลูกชายของเขา ไปโรงเรียน เมื่อวาน/yesterday เมื่อวานเขาได้พาลูกชายไปโรงพยาบาล กริยา brought เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ bring

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tense เช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้ว
ประโยค He had brought his son to school since last week.
คำอ่าน ฮี แฮด บรอด ฮิส ซัน ทู สกูล ซิ้น ลาสสะ วีก
คำแปล เขา ได้พา/had brought ลูกชายไปโรงเรียน ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว/ since last week. อาจจะเป็นการพาไปส่งเพราะ โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีต

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is bringing a book to me.
คำอ่าน ฮี อิส บริงกิง อะ บุ๊ค ทู มี
คำแปล เขา กำลังนำ/is bringing หนังสือมาให้ฉัน อยู่ในระหว่างกำลังกระทำบางอย่าง กำลังนำสิ่งของนั้นมาให้ กำลังเดินทาง มานั่นเอง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่า จะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will bring his son to school tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล บริง ฮิส ซัน ทู สกูล ทูโมโร
คำแปล เขา จะพา/will bring ลูกชายไปโรงเรียน พรุ่งนี้/tomorrow ใช้ will นำหน้า โดยมีความหมายว่า จะพาไป.. พรุุ่งนี้

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Bringing a knife in public is illegal.
คำอ่าน บริงกิง อะ ไนท อิน พับลิก อิส อัลลิเกิ่ล
คำแปล การนำ/bringing มีด/a knite ไปในที่สาธารณะ เป็นสิ่งผิดกฏหมาย is illegal.

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

carry /แคหริ/พกพา
take / เทกขึ / นำ เอา หยิง พก
bear / แบ /แบก