บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง have had had มี, ได้, รับประทาน, กิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

have had had มี, ได้, รับประทาน, กิน, เอา, ชนะ, ดื่ม

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He has a dog.
คำอ่าน ฮี แฮสสะ ด้อก
คำแปล เขา /He มี/ hasสุนัขหนึ่งตัว /a dog ประธาน He/She/It ใช้ has ส่วนประธาน I / they / we ใช้ have

 

ประโยค They have a new house.
คำอ่าน เด แฮฟ อะ นิว เฮ้าสึ
คำแปล พวกเขา / They มีบ้านใหม่ / have a new house. ใช้ have ประธานเป็นพหูพจน์ They มีหลายคน

 

ประโยค I have a cold.
คำอ่าน ไอ แฮฟ อะ โคล
คำแปล ฉัน เป็นหวัด/have a cold

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He had a car.
คำอ่าน ฮี แฮด อะ คาร
คำแปล เขา มีรถยนต์หนึ่งคัน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค They have had a new house for 3 years.
คำอ่าน เด แฮฟ แฮ่ด อะ นิว เฮ้าสึ ฟอร์ สะรี เยียสึ
คำแปล พวกเขา ได้มีบ้านใหม่ /have had a new house มาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว/for 3 years

 

ประโยค I have had a cold for 3 days.
คำอ่าน ไอ แฮฟ แฮด อะ โคล ฟอร สะรี เดสึ
คำแปล ฉัน เป็นหวัด/have a cold มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว/for 3 days ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังไม่หายดี

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is having breakfast.
คำอ่าน ฮี อิส แฮฟวิง เบร้กฟัสสะถึ
คำแปล เขา กำลังทาน /is having อาหารเช้า /breakfast

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will have breakfast at ten.
คำอ่าน ฮี วิล แฮฟ เบร้กฟัสสะถึ แอ้ท เท็น
คำแปล เขา จะทานอาหารเช้า/ will have breakfast เวลาสิบโมง/at ten

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

get / เก็ด / ได้
possess / โพสเซสสึ / ได้, ครอบครอง
take / เท้ก/ เอา
eat / อี้ด / รับประทาน
drink / ดริงขึ / ดื่ม
pot / พ่อดถึ / ได้รับ, ยึด