บทความแสดงตัวอย่างการกระจายสัญญาณเน็ตในมือถือ Lenovo P780 เพื่อกระจายสัญญาณให้มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ฯลฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตร่วมกันได้

 

มือถือ Android ส่วนใหญ่จะสามารถทำ WiFi Hotspot ได้เป็นมาตรฐานเพื่อกระจายสัญญาณเน็ตให้เครื่องอื่นใช้งาน แต่ Lenovo P780 นั้นมีความพิเศษที่แบตเตอรี่ความจุสูงใช้งานได้ยาวนาน เราจึงสามารถกระจายสัญญาณเน็ตได้นานกว่า บ่อยกว่า ก็ยังมีไฟเหลือมากพอสำหรับการใช้งานตามปกติ

วิธีกระจายสัญญาณเน็ต

1. แตะไอคอน การตั้งค่า หรือ System Settings

2. แตะ All Settings
3. แตะ WLAN

4. แตะ Personal Hotspot

5. แตะ Portable WLAN Hotspot Settings เพื่อไปตั้งค่าการใช้งานเสียก่อน

6. ตั้งชื่อ WiFi Hotspot ของเรา เช่น LenovoP780_ron
7. เลือกระบบป้องกันการแอบบใช้เน็ตที่กระจายออกไปจากเครื่องของเรา ให้เเลืกแบบ WPA2 PSK
8. แตะและพิมพ์รหัสผ่าน
9. อาจแตะติ๊กถุก Show Password เพื่อให้แสดงรหัสผ่าน กรณีต้อการดูว่าได้ต้งรหัสผ่านไว้อย่าางไร
10. แตะ Save

11. ในการกระจายสัญญาณเน็ต หลังการตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้แตะ ติ็๊กถูก Other user can share the net through WLAN

12. ให้ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยเปิดข้อมูลการใช้เน็ตหรือ Data Connection เปิดหรือตั้งค่า On และหลังจากเลิกใช้งานแล้วก็ปิดการเชื่อมต่อเน็ต และหยุดการกระจายสััญญาณเน็ตเพื่อประหยัดแบตเตอรี่

การกระจายสัญญาณเน็ต หลายคนเน้นสะดวก จึงไม่ม่การตั้งรหัสสผ่าน นั่นไม่ใช่เรื่องดี เพราะคนอื่นจะสามารถแอพใช้เน็ต ผ่าน WiFi ที่เราแชร์ได้ หากโหส์ช้อความไม่ดี เราในฐานะคนปล่อยสัญญาณ ต้องรับผิดชอบในรายแรก จกว่าจะมีหลักฐานว่าเราไม่ได้ทำ

กันไว้ดีกว่า แก้ภายหลังเสียเวลามาก

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :