บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง get got gotten ได้รับ, เข้าใจ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

get got gotten ได้รับ, เข้าใจ, เอา, ได้เงิน, มีรายได้, รับได้, ก่อให้เกิด,

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค The conversation is very fast. I don't get it.
คำอ่าน เดอะ คอนเวอเซชัน อิส เวหริ ฟาสสะถึ ไอ ด๊อน เก็ด อิท
คำแปล บทสนทนา/The conversation เร็วมาก/is very fast. ฉันไม่เข้าใจ/I don't get it.

 

ประโยค He gets a new smartphone for his birthday.
คำอ่าน ฮี เก็ดสะ นิว สมาร์ทโฟน ฟอร์ ฮิส เบิ๊ดเด
คำแปล เขา /He ได้รับ / gets โทรศัพท์เครื่องใหม่/a new smartphone สำหรับวันเกิด/for his birthday

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past
ประโยค He got a new car.
คำอ่าน ฮี ก็อต อะ นิว คาร
คำแปล เขา ได้/got รถคันใหม่/a new car

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has gotten your gift already.
คำอ่าน ชี แฮส ก็อตเทน ยัว กิฟฟะถึ ออลเรดดิ
คำแปล เธอ ได้รับ/has gotten ของขวัญของคุณแล้ว /your gift already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค His car is getting out the building.
คำอ่าน ฮิส คาร์ อิส เก็ตติ้ง เอ๊าถึ เดอะ บิ๊ลดิ่ง
คำแปล รถของเขา/His car กำลังออกจาก / is getting out อาคาร/the building

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will get a new car next week.
คำอ่าน ฮี วิล เก็ด อะ นิว คาร์ เน็กซะ วีก
คำแปล เขา /He จะได้รับ/ will get รถใหม่/ a new car สัปดาห์หน้า/next week

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

have / แฮฟฝึ / ได้
take / เท้กขึ / เอา
cause / คอสสึ / ก่อให้เกิด
accept / เอ็กแซบเถ่อะ/ รับได้