บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง eat ate eaten กิน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

eat อี๊ท / ate เอ้ด / eaten อี๊ทเทน /กิน, เสพ, หม่ำ, เสวย, ยัด, แดก, รับประเทาน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She never eats breakfast.
คำอ่าน ชี เนเวอ อี้ทสึ เบร๊กแฟสสะเถ่อะ
คำแปล หล่อน ไม่เคย/never กิน/eates อาหารเช้าเลย /breakfast

 

ประโยค He eats fried rice today.
คำอ่าน ฮี อีทสึ ฟราย ไรสึ ทูเด
คำแปล เขา กิน/eats ข้าวผัด/freid rice เมื่อเช้านี้/today ประธานเป็นเอกพจน์ เติม s เป็น eats /อีทสึ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She ate fried rice yesterday. Today she eats bread.
คำอ่าน ชี เอ้ท ฟราย ไร้สึ เยสเตอเด. ทูเด ชี อี้ทสึ เบร้ด
คำแปล เมื่อวานนี้/yesterday หล่อน/ชี กิน/ate ข้าวผัด/fried rice/ วันนี้/Today หล่อน กินขนมปัง/eats bread

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has eaten breakfast already.
คำอ่าน ชี แฮส อี๊ดเทน เบร๊กแฟส ออลเรดดิ
คำแปล หล่อน ได้กิน/has eaten อาหารเช้า/breakfast เรียบร้อยแล้ว/already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is eating breakfast.
คำอ่าน ชี อิส อี๊ทดิง เบรกแฟสสะเถ่อะ
คำแปล หล่อน กำลังกิน/is eating อาหารเช้า

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค She will eat breakfast with me tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล อีท เบรกแฟส วิธ มี ทูโมโร
คำแปล พรุ่งนี้/tomorrow หล่อน/she จะกิน/will eat อาหารเช้ากับฉัน /breakfast with me

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค She likes eating..
คำอ่าน ชี ไลสึ อี๊ทดิง
คำแปล หล่อน ชอบ/likes การกิน/eading เป็นคำนาม หากพูดสำนวนไทย ก็จะพูดสั้นๆ ว่า หล่อนชอบกิน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

have /แฮฟ /รับประทาน
carry / แครี / ทาน
consume /คอนซูม / เสวย บริโภค take / เท้ก / กิน