บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forget forgot forgotten ลืม, เผลอ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

forget ฟอร์เก็ต / forgot ฟอร์ก็อต / forgotten ฟอร์ก็อตเทน / ลืม, เผลอ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He forgets the smartphone password.
คำอ่าน ฮี ฟอร์เก็ตสึ เดอะ สมาร์ทโฟน แพสสะเหวิด
คำแปล เขา ลืม/forgets รหัสผ่านมือถือ/the smartphone password. กริยา forgets เติม s เพราะประธานเป็น เอกพจน์

 

ประโยค He drinks to forget her.
คำอ่าน ฮี ดริงสึ ทู ฟอร์เก็ต เฮอ
คำแปล เขา ดื่ม/drinks เพื่อลืมเธอ/to forget her

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค I forgot the wallet. Can I borrow your money?.
คำอ่าน ไอ ฟอร์ก็อต เดอะ วอลเหล็ต. แคน ไอ โบโรว ยัว มอนนิ๊?
คำแปล ฉัน ลืมกระเป๋าเงิน/forgot the wallet ฉันขอยืม/ Can I borrow เงินของคุณได้ไหม/your money

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has forgotten all about it for a long time.
คำอ่าน ฮี แฮส ฟอร์เก็ตเทน ออล อะเบ๊าถึ อิท ฟอร์ อะ ลอง ทาม.
คำแปล เขา ได้ลืม/has forgotten เกี่ยวกับเรื่องนั้นทั้งหมด/all about it มานานแล้ว/for a long time

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He can't reset the forgotten smartphone password.
คำอ่าน ฮี แคนถึ รีเซ็ต เดอะ ฟอร์ก็อตเทน สะมาร์ทโฟน พาสสะเหวิด
คำแปล เขา ไม่สามารถยกเลิก/can't reset รหัสผ่าน(ที่ถูกลืมไปแล้ว)/the forgotten ในมือถือสมาร์ทโฟน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

omit / โอมิด / หลงลืม
neglect / เร้กกะเลกถึ / หลงลืม