บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง give gave given ให้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

give กี๊ฟฝึ/ gave เกฟ / given กีฟเวน /ให้, แจก, ประทาน, ส่ง, กำนัล, จำหน่ายจ่ายแจก,

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He gives me a new watch.
คำอ่าน ฮี กีฟสะ มี อะ นิว วอชฉุ
คำแปล เขา/ He ให้/gives /นาฬิกาใหม่แก่ฉัน/me a new watch กริยา give เติม s ประธาน He เป็นเอกพจน์

 

ประโยค The government gives money to the poor every year.
คำอ่าน เดอะ กัฟเวินเมน กีฟสึ มันหนิ ทู เดอะ พัว เอฟวะหริ เยีย
คำแปล รัฐบาล/The guvernment ให้เงินแก่คนจน/gives money to the poor ทุกปี / every year

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She gave me 2,000 baht yesterday.
คำอ่าน ชี เกฟ มี ทู เตาซัน บ้าท เยสเตอเด
คำแปล หล่อน/ She ให้เงินฉัน 2,000 บาท /gave me 2,000 baht เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has given his parent the money since he has a job.
คำอ่าน ฮี แฮส กีฟเวน ฮิส แพเรน เดอะ มันหนิ ซินสึ ฮี แฮส อะ จ้อบ
คำแปล เขา /He ได้ให้เงินพ่อแม่/has given his parent the money ตั้งแต่เข้ามีงานทำ /since he had a job

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค The government is giving help to the farmers by giving them the money.
คำอ่าน เดอะ กัฟเวินเมน อิส กีฟวิง เฮ้ล ทู เดอะ ฟามเมอสึ บาย กิฟวิง เด็ม เดอะ มันหนิ
คำแปล รัฐบาล/The government กำลังให้ความช่วยเหลือเกษตรกร/is giving help to the farmers ด้วยการแจกเงิน/by giving them the money.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will give me the money tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล กีฟฝึ มี เดอะ มันหนิ ทูโมโร
คำแปล เขา /He จะให้เงินแก่ฉัน/will give me the money พรุ่งนี้/tomorrow.

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He had never heard their given name.
คำอ่าน ฮี แฮ้ด เนเวอ เฮิ้ด แด กิฟเวน เนม
คำแปล เขา ไม่เคยได้ยิน/had never heard ชื่อที่พวกเขาให้มาเลย their given name (อาจจะมีคนแอบอ้างชื่อ) given ทำหน้าที่เป็นคำ คุณศัพท์ขยายคำนาม name /ชื่อ ก็จะแปลว่า ชื่อที่ให้มา / given name

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

provide / โพร วาย / ให้
offer / อ๊อฟ เฝ่อ / ให้
deal /ดีล / แจก
distribute /ดิส ทริ บิ่ว / แจก
present / เพรส เซน ถึ/ กำนัล
share / แชร / แบ่งปัน