บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง go went gone ไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

go โก / went เว้นถึ /gone กอน/ไป, เดิน, เริ่ม, ผ่าน, เสด็จ, พ้น, หมุนเวียน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค They go to mini mart .
คำอ่าน เด โก ทู มินิ ม่าดถึ
คำแปล พวกเขา(หลายคน) /They ไป/go มินิ มาร์ท/ mini mart

 

ประโยค He goes to school.
คำอ่าน ฮี โกสะ ทู สกูล
คำแปล เขา/He ไป/goes โรงเรียน/school กริยา go เติม es เพราะประธานเป็นเอกพจน์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He went to Lotus Express yesterday.
คำอ่าน ฮี เว้น ทู โลตัส เอ็กเพรสสึ เยสเตอเด
คำแปล เขา/He ไป/went โลตัสเอ็กเพรส/Lotus Express เมื่อวานนี้ / yesterday พูดถึงเรื่องในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค His son has gone to bed when he arrives home.
คำอ่าน ฮิส ซัน แฮส กอน ทู เบ้ด เว้น ฮี อะไร้สะ โฮม
คำแปล ลูกขายของเขา/His son ได้เข้านอนแล้ว /has gone to bed เมื่อเขากลับมาถึงบ้าน/when he arrives home

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is going to school.
คำอ่าน ฮี อิส โกอิง ทู สกูล
คำแปล เขา / He กำลังไป /is going โรงเรียน อยู่ระหว่างเดินทาง กำลังเดินทางอยู่นั่นเอง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will go to Pattaya next week.
คำอ่าน ฮี วิล โก ทู พัททายา เน็กสะถึ วีกขึ
คำแปล เขา/He จะไป /will go to พัทยา สัปดาห์หน้า/next week

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

move / moveฝึ / ไป
walk / ว่อกขึ / เดิน
cross /ครอสสึ / ผ่าน
rotate / โรเถด/ หมุนเวียน