บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง grind ground ground บด, ฝน, เหลา, ลับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

grind กรายอ็นถึ/ ground กราวอึนถึ / ground กราวอึนถึ / บด, ฝน, เหลา, ลับ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He grinds the knives.
คำอ่าน ฮี กรายสึ เดอะ ไน้สึ
คำแปล เขา ลับมีด/grinds the knives. กริยา grind เติม s ประธานเป็นเอกพจน์

 

She grinds up fish for cats ประโยค She grinds up fish for her cats.
คำอ่าน ชี กรายสะ อัพ ฟิช ฟอร เฮอ แคทสึ
คำแปล หล่อน บดปลา/grinds up fish เพื่อเป็นอาหารแมว เพื่อให้แมว/for her cats.

 

ประโยค She grinds coffee.
คำอ่าน ชี กรายสะ คอฟฟี่
คำแปล หล่อน บด/grinds กาแฟ/coffee

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She ground coffee.
คำอ่าน ชี กราวอึนถึ คอฟฟี่
คำแปล หล่อน บด/ground กาแฟ/coffee เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต อาจจะเล่าเรื่องราวความหลัง ในกิจกรรมที่เคยทำ

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has ground up fish for her cats already when he arrives.
คำอ่าน ชี แฮส กราวอึนถึ อัพ ฟิช ฟอร์ เฮอ แคทสึ ออลเรดดิ เว้น ฮี อะไร้สึ
คำแปล หล่อน/She ได้บดปลา/has ground up fish สำหรับแมว(เป็นอาหารแมว)/for her cats เสร็จแล้ว/already เมื่อเขามาถึง/when he arrives.

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is grinding up fish for her cats.
คำอ่าน ชี อิส กรายดิง อัพ ฟิช ฟอร เฮอ แคทสึ
คำแปล หล่อน กำลังบดปลา/is grinding up fish เพื่อเป็นอาหารแมว เพื่อให้แมว/for her cats.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค She is busy today . She will grind up fish for her cats tomorrow.
คำอ่าน ชี อิส บิสิ ทูเด. ชี วิล กราย ดั๊บ ฟิช ฟอร์ เฮอ แคทสึ ทูโมโร
คำแปล วันนี้/Today หล่อนไม่ว่าง/she is busy หล่อน จะบดปลา/will grind up fish เพื่อเป็นอาหารแมว เพื่อให้แมว/for her cats. พรุ่งนี้ /tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค She mixes ground pork and season together.
คำอ่าน ชี มิกเซส กราวด พ็อกขึ แอน ซีซัน ทูเก็ตเตอะ
คำแปล หล่อน ผสม/mixes เนื้อหมูบด/ground pork และเครื่องปรุง/ and season เข้าด้วยกัน /together

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sharpen / ช้าป เป็น / ฝน
rub / รับ / กรอ
mill / มิล / โม่, สี
hone / ฮอน / เหลา