บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง drink drank drunk ดื่ม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

drink ดริงขึ / drank แดรงเขอะ /drunk ดรังเขอะ / ดื่ม

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He drinks milk every day.
คำอ่าน ฮี ดริงสึ มิลขึ เอฟวะหริ มอรนิ่ง
คำแปล เขา ดื่ม/drinks นม ทุกวัน/every day ประธานเป็นเอกพจน์ต้องเติม s เป็น drinks เขาดื่มนมทุกวัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He drank 2 litres of water yesterday.
คำอ่าน ฮี แดรงเขอะ ทู ลิตเท่อสึ ออฟ วอเถ่อะ เยสเตอเด
คำแปล เขา ดื่มน้ำ 2 ลิตร/drank 2 litres of water เมื่อวานนี้ อาจจะเนื่องจากอากาศร้อนมาก

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has drunk a glass of milk and go to work.
คำอ่าน ฮี แฮส ดรังเข่อะ อะ แกลส ออฟ มิลขึ แอน โก ทู เวิ่ร์ก
คำแปล เขา ได้ดื่ม/has drunk นมหนึ่งแก้ว/a glass of milk แล้วก็ไปทำงาน/go to work

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค They are drinking coffee..
คำอ่าน เด อา ดริงกิ่ง คอฟฟี่
คำแปล พวกเขา/they กำลังดื่ม /are drinking กาแฟ/coffee

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค I will drink milk tomorrow.
คำอ่าน ไอ วิล ดริงขึ มิลขึ ทูโมโร
คำแปล ฉัน จะดื่ม /will drink นม พรุ่งนี้ ปกติอาจจะไม่เคยดื่มเลย แต่จะเริ่มดื่ม เริ่มดูแลสุขภาพ

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค She likes soft drink.
คำอ่าน ชี ไล้ขึ ซอฟ ดริงขึ
คำแปล หล่อน ชอบ/likes น้ำอัดลม/soft drink

 

ประโยค He likes drinking.
คำอ่าน ฮี ไล้ขึ ดริงกิ่ง
คำแปล เขา/he ชอบ/likes ดื่มสุรา หรือการดื่มสุรา/drinking

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

take / เท้ก / ดื่ม
have / แฮฟ / ดื่ม
swill / สะวิล / ดวด
dupe / ดูพผึ / ล่อ