บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reteach retaught retaught สอนใหม่ สอนอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

reteach รีทีช retaught รีทอช / retaught รีทอช / สอนใหม่ สอนอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He reteachs me Thai words.
คำอ่าน ฮี รีทีชสึ มี ไทย เหวิดสึ
คำแปล เขาสอน /He reteachs คำภาษาไทยให้ฉัน /me Thai words อีกครั้ง สอนใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They reteach the previous lessons.
คำอ่าน เด รีทีช เดอะ พรีเวียส เลสซันสึ
คำแปล พวกเขาสอน /They reteach บทเรียนก่อนหน้า /the previous lessons อีกครั้ง

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค After broken heart, He reteachs himself not to love anybody anymore.
คำอ่าน อาฟฟะเตอ โบรกเคน ฮ่าด. ฮี รีทีชสึ ฮิมเซลฝึ น็อต ทู เลิฟ แอนหนิบอดิ แอนนิมอร
คำแปล หลังจากอกหัก /After broken heart, เขาสอนตัวเองอีกครั้ง /He reteachs himself ว่าต้องไม่รักใคร /not to love anybody อีกคต่อ ไป /anymore

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He retaught me Thai words.
คำอ่าน ฮี รีทอช มี ไทย เหวิดสึ
คำแปล เขาสอน /He retaught คำภาษาไทยให้ฉัน /me Thai words อีกครั้ง สอนใหม่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค He has retaught me Thai words.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีทอช มี ไทย เหวิดสึ
คำแปล เขาได้สอน /He has retaught คำภาษาไทยให้ฉัน /me Thai words อีกครั้ง สอนใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have retaught the previous lessons.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีทอช เดอะ พรีเวียส เลสซันสึ
คำแปล พวกเขาได้สอน /They have retaught บทเรียนก่อนหน้า /the previous lessons อีกครั้ง

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is reteaching me Thai words.
คำอ่าน ฮี อิส รีทีชสึ มี ไทย เหวิดสึ
คำแปล เขากำลังสอน /He is reteaching คำภาษาไทยให้ฉัน /me Thai words อีกครั้ง สอนใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will reteach me Thai words.
คำอ่าน ฮี วิล รีทอช มี ไทย เหวิดสึ
คำแปล เขาจะสอน /He will reteach คำภาษาไทยให้ฉัน /me Thai words อีกครั้ง สอนใหม่

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

teach / ทีช / สอน