บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retear retore retorn ขาดอีกแล้ว หลุดอีกแล้ว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

retear รีแท / retore รีทอ / retorn รีทอน / ขาดอีกแล้ว หลุดอีกแล้ว ฉีกขาดอีกแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค The rope retears.
คำอ่าน เดอะ โร้บ รีแทรสึ
คำแปล เชือก (เสียเดียว ขาด อีกแล้ว)

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The auto belts retear.
คำอ่าน ดิ โอโต เบลสึ รีแทร
คำแปล สายพานรถยนต์ขาด /The auto belts retear อีกแล้ว (ขาดหลายเส้น)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค His leg muscles retear because of the accident.
คำอ่าน ฮิส เล้ก มัสสะเคิลสึ รีแท บีคอส ออฟ ดิ แอ็คซิเดน
คำแปล กล้ามเนื้อขาของเขา/His leg muscles ฉีกขาดอีกครั้ง /retear เพราะอุบัติเหตุ /because of the accident

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
ประโยค The auto belts retore yesterday .
คำอ่าน ดิ โอโต เบลสึ รีทอร เยสสะเตอเด
คำแปล สายพานรถยนต์ขาด /The auto belts retore อีกแล้ว (ขาดหลายเส้น) เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The rope has retorn.
คำอ่าน เดอะ โร้บ แฮ่ส รีทอน
คำแปล เชือก (เสียเดียว ได้ขาด อีกแล้ว)

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The auto belts have retorn.
คำอ่าน ดิ โอโต เบลสึ แฮ่ฟ รีทอน
คำแปล สายพานรถยนต์ได้ขาด /The auto belts have retorn อีกแล้ว (ขาดหลายเส้น)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The rope is retearing.
คำอ่าน เดอะ โร้บ อิส รีแทริง
คำแปล เชือก (เสียเดียว กำลังจะขาด อีกแล้ว)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The rope will retear.
คำอ่าน เดอะ โร้บ วิล รีแทร
คำแปล เชือก (เสียเดียว / The rope จะขาด /will retear อีกแล้ว)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

tear / แทร / ขาด หลุด ฉีกขาด