บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retell retold retold สั่งย้ำ บอกซ้ำ บอกใหม่ เล่าใหม่ บอกอีก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

retell รีเทล / retold รีโทล / retold รีโทล / สั่งย้ำ บอกซ้ำ บอกใหม่ เล่าใหม่ บอกอีก บอกอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She retells me to buy her the coffee.
คำอ่าน ชี รีเทลสึ มี ทู บาย เฮอ เดอะ คอฟฟี่
คำแปล หล่อนสั่งย้ำ /She retells ให้ฉัน /me ซื้อกาแฟ /to buy her the coffee มาให้หล่อน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They retell about the accident.
คำอ่าน เด รีเทล อะเบ๊าถึ อิ แอ็กซิเดนถึ
คำแปล พวกเขาบอกเล่าซ้ำๆ /They retell เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ /about the accident. เมื่อมีเหตุร้าย เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเรา หรือคนรอบตัว สิ่งรอบตัว เรามักจะเล่าซ้ำๆ พูดถึงซ้ำๆ หลายรอบ

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He retells his problems.
คำอ่าน ฮี รีเทลสึ เดอะ พร็อบเบล็ม
คำแปล เขาบอกเล่า /He retells ปัญหาของเขา / his problems อีกครั้ง หรืออาจจะพูดถึงบ่อยๆ จนเริ่มจะกลายเป็นการ บ่น

 

ประโยค He always retells his success in business.
คำอ่าน ฮี ออลเวสึ รีเทลสึ ฮิส ซักเซสส อิน บิซซิเนส
คำแปล เขามักจะเล่าให้ฟัง หรือพูดถึงบ่อยๆ /He always retells เกี่ยวกับความสำเร็จในการทำธุรกิจของเขา /his success in business พูดถึงบ่อยๆ เล่าหลายครั้ง โม้ให้ฟังบ่อยๆ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She retold me to buy her the coffee.
คำอ่าน ชี รีโทล มี ทู บาย เฮอ เดอะ คอฟฟี่
คำแปล หล่อนสั่งย้ำ /She retold ให้ฉัน /me ซื้อกาแฟ /to buy her the coffee มาให้หล่อน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has retold me to buy her the coffee.
คำอ่าน ชี แฮ่ส รีโทล มี ทู บาย เฮอ เดอะ คอฟฟี่
คำแปล หล่อนได้สั่งย้ำ /She has retold ให้ฉัน /me ซื้อกาแฟ /to buy her the coffee มาให้หล่อน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have retold about the accident.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีโทล อะเบ๊าถึ อิ แอ็กซิเดนถึ
คำแปล พวกเขาได้บอกเล่าซ้ำๆ /They have retold เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ /about the accident. เมื่อมีเหตุร้าย เรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเรา หรือคนรอบตัว สิ่งรอบตัว เรามักจะเล่าซ้ำๆ พูดถึงซ้ำๆ หลายรอบ

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is retelling the son to go to bed early.
คำอ่าน ชี อิส รีเทลลิง เดอะ ซัน ทู โก ทู เบ้ด เออหลิ
คำแปล หล่อนกำลังสั่งย้ำ /She is retelling ลูกชาย /the son ให้เข้านอน / to go to bed แต่หัวค่ำ /early ไล่ให้ลูกชายไปนอน แต่ลูกชายก็ไม่ยอมไปสักที ต้องให้บอกซ้ำๆ บอกแล้วบอกอีก

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will retell the son to go to bed early.
คำอ่าน ชี วิลล รีเทล เดอะ ซัน ทู โก ทู เบ้ด เออหลิ
คำแปล หล่อนจะสั่งย้ำ /She will retell ลูกชาย /the son ให้เข้านอน / to go to bed แต่หัวค่ำ /early

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

tell / เทล / บอก