บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rethink rethought rethought คิดใหม่ พิจารณาใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rethink รีซิ้งขึ / rethought รีซ่อด / rethought รีซ่อด / คิดใหม่ พิจารณาใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She rethinks his proposal.
คำอ่าน ชี รีซิงสึ ฮิส โพรโพซอล
คำแปล เธอพิจาณา / She rethinks ข้อเสนอของเขา / his proposal ใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They rethink the company's policy.
คำอ่าน เด รีซิงขึ เดอะ คอมพานีสึ โพลิซี่
คำแปล พวกเขาคิดทบทวนใหม่ /They rethink เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท /the company's policy

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She rethinks to buy a new car.
คำอ่าน ชี รีซิงสึ ทู บาย อะ นิว คาร
คำแปล เธอคิดพิจารณาใหม่ She rethinks เกี่ยวกับการซื้อรถยนต์คันใหม่ /to buy a new car

 

ประโยค Please rethink about your decision.
คำอ่าน พลีส รีซิงขึ อะเบ๊าถึ ยัว ดีซีสชัน
คำแปล โปรดคิดทบทวนใหม่ หรือคิดใหม่ /Please rethink กับการตัดสินใจของคุณ /about your decision.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She rethought his proposal.
คำอ่าน ชี รีซ่อด ฮิส โพรโพซอล
คำแปล เธอพิจาณา / She rethought ข้อเสนอของเขา / his proposal ใหม่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has rethought his proposal.
คำอ่าน ชี แฮ่ส รีซ่อด ฮิส โพรโพซอล
คำแปล เธอได้พิจาณา / She has rethought ข้อเสนอของเขา / his proposal ใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have rethought the company's policy.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีซ่อด เดอะ คอมพานีสึ โพลิซี่
คำแปล พวกเขาได้คิดทบทวนใหม่ /They have rethought เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท /the company's policy ได้คิดทบทวนเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทใหม่

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are rethinking the company's policy.
คำอ่าน เด อาร์ รีซิงกิง เดอะ คอมพานีสึ โพลิซี่
คำแปล พวกเขากำลังคิดทบทวนใหม่ /They are rethinking เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท /the company's policy

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will rethink the company's policy.
คำอ่าน เด วิล รีซิงขึ เดอะ คอมพานีสึ โพลิซี่
คำแปล พวกเขาจะคิดทบทวนใหม่ /They will rethink เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท /the company's policy

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

think / ซิงขึ /คิด