บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง retread retread retread หล่อดอกยางใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

retread รีเทร่ด / retread รีเทร่ด / retread รีเทร่ด / หล่อดอกยางใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He retreads the tires by himself.
คำอ่าน ฮี รีเทร่ดสึ เดอะ ไทเออสึ บาย ฮิมเซลฝึ
คำแปล เขาหล่อดอก /He retreads ยางรถยนต์ ใหม่/the tires by himself ด้วยตัวเอง/by himself เขาหล่อดอกยางใหม่ด้วยตัวเอง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They retread the tires for the truck only.
คำอ่าน เด รีเทรด เดอะ ไทเออสึ ฟอร เดอะ ทรั๊ก โอนหลิ
คำแปล พวกเขาหล่อ /They retread ดอกยางใหม่ /the tires สำหรับรถบรรทุกเท่านั้น /for the truck only

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He retread the tires by himself.
คำอ่าน ฮี รีเทร่ด เดอะ ไทเออสึ บาย ฮิมเซลฝึ
คำแปล เขาหล่อดอก /He retread ยางรถยนต์ ใหม่/the tires by himself ด้วยตัวเอง/by himself เขาหล่อดอกยางใหม่ด้วยตัวเอง สังเกตว่ากริยาจะไม่เติม s แม้ประธานจะเป็นเอกพจน์

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค He has retread the tires by himself already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีเทร่ด เดอะ ไทเออสึ บาย ฮิมเซลฝึ ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้หล่อดอก /He has retread ยางรถยนต์ ใหม่/the tires by himself ด้วยตัวเอง/by himself เสร็จเรียบร้อยแล้ว /adlready เขา หล่อดอกยางใหม่ด้วยตัวเอง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have retread the tires for the truck only.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีเทรด เดอะ ไทเออสึ ฟอร เดอะ ทรั๊ก โอนหลิ
คำแปล พวกเขาได้หล่อ /They have retread ดอกยางใหม่ /the tires สำหรับรถบรรทุกเท่านั้น /for the truck only

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are retreading the tires for the truck only.
คำอ่าน เด อาร รีเทรดดิง เดอะ ไทเออสึ ฟอร เดอะ ทรั๊ก โอนหลิ
คำแปล พวกเขากำลังหล่อ /They are retreading ดอกยางใหม่ /the tires สำหรับรถบรรทุกเท่านั้น /for the truck only

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will retread the tires for the truck only.
คำอ่าน เด วิล รีเทรด เดอะ ไทเออสึ ฟอร เดอะ ทรั๊ก โอนหลิ
คำแปล พวกเขาจะหล่อ /They will retread ดอกยางใหม่ /the tires สำหรับรถบรรทุกเท่านั้น /for the truck only

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

recab / รีแขบ/ หล่อดอกยางใหม่