บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง resew resewed resewn เย็บใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

resew รีซอ / resewed รีโซด /resewn รีซอน / เย็บใหม่

resew resewed resewed

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She resews the buttons.
คำอ่าน ชี รีซอสึ เดอะ บัตตอนสึ
คำแปล เธอเย็บ/ She resews กระดุม /the buttons ใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They resew the handbags.
คำอ่าน เด รีซอ เดอะ แฮนแบ็กสึ
คำแปล พวกเขาเย็บ /They resew กระเป๋าถือใหม่ / the handbags (อาจจะเย็บผิด เลยต้องทำใหม่ หรือต้องทำเพิ่ม)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She resewed the buttons.
คำอ่าน ชี รีโซด เดอะ บัตตอนสึ
คำแปล เธอเย็บ/ She resewed กระดุม /the buttons ใหม่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค She has resewn the buttons already.
คำอ่าน ชี รีซอน เดอะ บัตตอนสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล เธอได้เย็บ/ She has resewn กระดุม /the buttons ใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have resewn the handbags.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีซอ เดอะ แฮนแบ็กสึ
คำแปล พวกเขาได้เย็บ /They have resewn กระเป๋าถือใหม่ / the handbags (อาจจะเย็บผิด เลยต้องทำใหม่ หรือต้องทำเพิ่ม)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is resewing the buttons.
คำอ่าน ชี อิส รีซอ เดอะ บัตตอนสึ
คำแปล เธอกำลังเย็บ/ She is resewing กระดุม /the buttons ใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will resew the buttons tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล รีซอ เดอะ บัตตอนสึ ทูโมโร
คำแปล เธอจะเย็บ/ She will resew กระดุม /the buttons ใหม่ พรุ่งนี้ /tomorrow

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sew /ซอ /เย็บ ปะ ชุน