บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reset reset reset ตั้งค่าอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

reset รีเซ็ต / reset รีเซ็ต / reset รีเซ็ต / ตั้งค่าอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He resets the alarm clock.
คำอ่าน ฮี รีเซ็ตสึ ดิ อะลาม คล็อก
คำแปล เขาตั้งค่า /He resets นาฬิกาปลุก ใหม่ /the alarm clock ตั้งค่าตั้งเวลาปลุกใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They reset the term of customer services.
คำอ่าน เด รีเซ็ต เดอะ เทอม ออฟ คัสสะโตเม่อ เซอวิสสึ
คำแปล พวกเขา ตั้งค่า /They reset เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า /the term of customer services ใหม่ เปลี่ยนแปลงกฏระเบียบใหม่ในการ ให้บริการ

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She resets the smartphone device.
คำอ่าน ชี รีเซ็ตสึ เดอะ สมาร์ทโฟน ดีไว้สึ
คำแปล หล่อนตั้งค่า /She resets มือถือสมาร์ทโฟน /the smartphone device ใหม่

 

ประโยค He resets computer to default settings.
คำอ่าน ฮี รีเซ็ตสึ คอมพิวเตอร์ ทู ดีฟอล เซ็ตติงสึ
คำแปล เขาตั้งค่า /He resets คอมพิวเตอร์ /computer ใหม่ เป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน / to default settings

 

ประโยค He resets our relationship to zero.
คำอ่าน เขาปรับระดับ /He resets ความสัมพันธ์ระหว่างเรา /our relationship ใหม่ เป็น 0 /to zero
คำแปล

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He reset the alarm clock.
คำอ่าน ฮี รีเซ็ตสึ ดิ อะลาม คล็อก
คำแปล เขาตั้งค่า /He reset นาฬิกาปลุก ใหม่ /the alarm clock ตั้งค่าตั้งเวลาปลุกใหม่ กริยานี้ ช่องที่ 2 ใช้ reset เหมือนกัน แต่จะไม่เติม s แม้ประธานจะเป็น He, She, It ก็เป็นที่รู้กันว่า พูดถึงเรื่องในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค He has reset the alarm clock.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีเซ็ตสึ ดิ อะลาม คล็อก
คำแปล เขาได้ตั้งค่า /He has reset นาฬิกาปลุก ใหม่ /the alarm clock ตั้งค่าตั้งเวลาปลุกใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have reset the term of customer services.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีเซ็ต เดอะ เทอม ออฟ คัสสะโตเม่อ เซอวิสสึ
คำแปล พวกเขาได้ตั้งค่า /They have reset เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า /the term of customer services ใหม่ เปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ ใหม่ในการให้บริการ

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are resetting the term of customer services.
คำอ่าน เด อาร์ รีเซ็ต เดอะ เทอม ออฟ คัสสะโตเม่อ เซอวิสสึ
คำแปล พวกเขากำลังตั้งค่า /They are resetting เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า /the term of customer services ใหม่ เปลี่ยนแปลง กฏระเบียบใหม่ในการให้บริการ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will reset the term of customer services.
คำอ่าน เด วิล รีเซ็ต เดอะ เทอม ออฟ คัสสะโตเม่อ เซอวิสสึ
คำแปล พวกเขาจะตั้งค่า /They will reset เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า /the term of customer services ใหม่ เปลี่ยนแปลงกฏระเบียบใหม่ ในการให้บริการ

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

set / เซ็ต /ตั้งค่า