บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unsew unsewed unsewn แก้เสื้อ แก้ไขการเย็บ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unsew อันโซ unsewed ฮันโซด /unsewn อันโซน / แก้เสื้อ แก้ไขการเย็บ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She unsews the skirt.
คำอ่าน ชี อั่นโซสึ เดอะ สะเกิ้ต
คำแปล เธอแก้ (เย็บ) /She unsews กระโปรง / the skirt

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unsew the shirts.
คำอ่าน เด อั่นโซ เดอะ เชิ่ตสึ
คำแปล พวกเขาแก้ (เย็บ แก้ไข) /They unsew เสื้อเชิ้ต / the shirts

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She unsewed the skirt yesterday.
คำอ่าน ชี อั่นโซด เดอะ สะเกิ้ต เยสสะเตอเด
คำแปล เธอแก้ (เย็บ) /She unsewed กระโปรง / the skirt เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has unsewn the skirt.
คำอ่าน ชี แฮ่ส อั่นโซน เดอะ สะเกิ้ต
คำแปล เธอได้แก้ (เย็บ) /She has unsewn กระโปรงแล้ว / the skirt

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unsewn the shirts already.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อั่นโซน เดอะ เชิ่ตสึ ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาแก้ (เย็บ แก้ไข) /They have unsewn เสื้อเชิ้ต / the shirts เรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are unsewing the shirts.
คำอ่าน เด อาร อั่นโซอิง เดอะ เชิ่ตสึ
คำแปล พวกเขากำลังแก้ (เย็บ แก้ไข) /They are unsewing เสื้อเชิ้ต / the shirts

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will unsew the shirts tomorrow.
คำอ่าน เด วิล อั่นโซ เดอะ เชิ่ตสึ ทูโม้โร
คำแปล พวกเขาจะแก้ (เย็บ แก้ไข) /They will unsew เสื้อเชิ้ต / the shirts พรุ่งนี้ / tomorrow

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sew / โซ / เย็บ