บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง interweave interwove interwoven คลุกเคล้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

interweave อินเทอวีฟ/ interwove อินเทอวูฟ / interwoven อินเทอวูฟเวน / คลุกเคล้า, ผสมผสาน, เกลียว, ร้อยเข้าด้วยกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He interweaves the old song with the modern music together.
คำอ่าน ฮี อินเทอวีฟสึ ดิ โอล ซอง วิธ เดอะ โมเดิน มิวสิก ทูเก็ดเตอะ
คำแปล เขา ผสมผสาน / He interweaves เพลงเก่ากับดนตรีสมัยใหม่ เข้าด้วยกัน / together

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He interwove the old song with the modern music together.
คำอ่าน ฮี อินเทอวูฟ ดิ โอล ซอง วิธ เดอะ โมเดิน มิวสิก ทูเก็ดเตอะ
คำแปล เขา ผสมผสาน / He interwove เพลงเก่าบดนตรีสมัยใหม่ เข้าด้วยกัน / together

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had interwoven the old song with the modern music already.
คำอ่าน ฮี แฮด อินเทอวูฟเวน ดิ โอล ซอง วิธ เดอะ โมเดิน มิวสิก ออลเรดดิ
คำแปล เขา ได้ผสมผสาน/had interwoven เพลงเก่ากับดนตรีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is interweaving the old song with the modern music.
คำอ่าน ฮี อิส อินเทอวีฟวิง ดิ โอล ซอง วิธ เดอะ โมเดิน มิวสิก
คำแปล เขา กำลังผสมผสาน กำลังทำเพลงนั่นเอง / He is interweaving เพลงเก่ากับดนตรีสมัยใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will interweave the old Thai song with rab music.
คำอ่าน ฮี วิล อินเทอวีฟ ดิ โอล ไทย ซอง วิธ เดอะ แร็บ มิวสิก
คำแปล เขา จะผสมผสาน กำลังจะทำเพลงนั่นเอง / He will interweave เพลงไทยเก่าๆ กับดนตรีแร็บ

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

twist / ทะวิสสะถึ / เกลียว, บิด, คุดคู้
twine / ทะวายเนอะ / เกลียว, ขดงอ
twirl / ทะเวิล / เกลียว
intermix / อินเทอมิกสึ / คลุกเคล้า