บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง reweave rewove rewoven สานใหม่ ถักใหม่ ทอใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

reweave รีวีฟฝึ / rewove รีโวฟฝึ / rewoven รีโว้ฟเฟน / สานใหม่ ทอใหม่ ถักใหม่

reweave รีวีฟฝึ /reweaved รีวีฟถึ / reweaved รีวีฟถึ /

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She reweaves the wool hat for her small baby.
คำอ่าน ชี รีวีฟสึ เดอะ วูล แฮ่ท ฟอร เฮอ สะมอล เบบี่
คำแปล เธอถัก /She reweaves หมวกไหมพรม / the wool hat ใหม่ สำหรับลูกน้อยของเธอ /for her small baby

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The birds reweave their nests after we have gone.
คำอ่าน เดอะ เบิ้ดสึ รีวีฟ แด เนสสึ อาฟฟะเตอะ วี แฮ่ฟ กอน
คำแปล นก (หลายตัว) สานถักทำ /The birds reweave รังพวกมัน /their nests อีกครั้ง หลังจากเราได้จากไป /after we have gone (ไปยืนดูพวกมัน ก็เลยไม่กล้าเข้ามาทำรัง )

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He reweaves the bamboo cradle after lunch.
คำอ่าน ฮี รีวีฟสึ เดอะ แบมบู เครดิล อาฟฟะเตอ ลันฉุ
คำแปล เขาสาน /He reweaves เปลไม้ไผ่ / the bamboo cradle อีกครั้ง หลังอาหารกลางวัน /after lunch

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The birds rewove their nest after we had gone.
คำอ่าน เดอะ เบิ้ดสึ รีโว้ฟ แด เนสสะถึ อาฟฟะเตอะ วี แฮ่ด กอน
คำแปล นก (หลายตัว) สานถักทำ /The birds rewove รังพวกมัน /their nest อีกครั้ง หลังจากเราได้จากไป /after we had gone (ไปยืนดูพวกมัน ก็เลยไม่กล้าเข้ามาทำรัง )

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She has rewoven the wool hat for her small baby.
คำอ่าน ชี แฮ่ส รีโว้ฟเฟน เดอะ วูล แฮ่ท ฟอร เฮอ สะมอล เบบี่
คำแปล เธอได้ถัก /She has rewoven หมวกไหมพรม / the wool hat ใหม่ สำหรับลูกน้อยของเธอ /for her small baby

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The birds have rewoven their nest already.
คำอ่าน เดอะ เบิ้ดสึ แฮ่ฟ รีโว้ฟเฟน แด เนสสะถึ ออลเร้ดดิ
คำแปล นก (หลายตัว) ได้สานถักทำ /The birds have rewoven รังพวกมัน /their nest อีกครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว /already

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The birds are reweaveing their nest.
คำอ่าน เดอะ เบิ้ดสึ อาร รีวีฟฟิง แด เนสสะถึ
คำแปล นก (หลายตัว) กำลังสานถักทำ /The birds are reweaving รังพวกมัน /their nest อีกครั้ง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will reweave the wool hat for her small baby.
คำอ่าน ชี วิล รีวีฟฝึ เดอะ วูล แฮ่ท ฟอร เฮอ สะมอล เบบี่
คำแปล เธอจะถัก /She will reweave หมวกไหมพรม / the wool hat ใหม่ สำหรับลูกน้อยของเธอ /for her small baby

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

weave / วีฟฝึ / สาน ถัก ทอ