บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unwind unwound unwound คลี่คลาย คลาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unwind อันวายเอนดึ / unwound อันวาวเอนดึ / unwound อันวาวเอนดึ / คลี่คลาย คลาย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unwinds the necktie.
คำอ่าน ฮี อันวายสึ เดอะ เน็คทาย
คำแปล เขาคลาย /He unwinds เนคไท /the necktie

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unwind by swimming.
คำอ่าน เด อันวาย บาย สะวิ้มมิง
คำแปล พวกเขาผ่อนคลาย (ร่างกาย หรือจากงาน) /They unwind ด้วยการว่ายน้ำ / by swimming

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They unwound by swimming.
คำอ่าน เด อันวาว บาย สะวิ้มมิง
คำแปล พวกเขาผ่อนคลาย (ร่างกาย หรือจากงาน) /They unwound ด้วยการว่ายน้ำ / by swimming

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unwound the necktie.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันวาว เดอะ เน็คทาย
คำแปล เขาได้คลาย / He has unwound เนคไทแล้ว /the necktie

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unwound by swimming.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันวาว บาย สะวิ้มมิง
คำแปล พวกเขาได้ผ่อนคลาย (ร่างกาย หรือจากงาน)แล้ว /They have unwound ด้วยการว่ายน้ำ / by swimming

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unwinding the necktie.
คำอ่าน ฮี อิส อันวายดิง เดอะ เน็คทาย
คำแปล เขากำลังคลาย /He is unwinding เนคไท /the necktie

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will unwind by swimming.
คำอ่าน เด วิล อันวาย บาย สะวิ้มมิง
คำแปล พวกเขาจะผ่อนคลาย (ร่างกาย หรือจากงาน) /They will unwind ด้วยการว่ายน้ำ / by swimming

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

unravel / อันร้าเวล / คลี่คลาย
loosen / ลู้สเซน / คลาย