บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unstring unstrung unstrung แก้เชือก คลายเชือก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unstring อันสะตริง / unstrung อันสะตรัง / unstrung อันสะตรัง / แก้เชือก คลายเชือก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unstrings his shoes.
คำอ่าน ฮี อันสะตริงสึ ฮิส ชูสึ
คำแปล เขาคลายเชือกผูก /He unstrings รองเท้า / his shoes

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unstring the ropes.
คำอ่าน เด อันสะตริง เดอะ โร่พสึ
คำแปล พวกเขาแก้ หรือ คลาย/They unstring เชือก /the ropes

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unstrung his shoes.
คำอ่าน ฮี อันสะตรัง ฮิส ชูสึ
คำแปล เขาคลายเชือกผูก /He unstrung รองเท้า / his shoes

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unstrung his shoes.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันสะตรัง ฮิส ชูสึ
คำแปล เขาได้คลายเชือกผูก /He has unstrung รองเท้าแล้ว / his shoes

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unstrung the ropes.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันสะตรัง เดอะ โร่พสึ
คำแปล พวกเขาได้แก้ /They have unstrung เชือก /the ropes

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are unstringing the ropes.
คำอ่าน เด อาร อันสะตริงงิง เดอะ โร่พสึ
คำแปล พวกเขากำลังแก้ /They are unstringing เชือก /the ropes

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will unstring the ropes.
คำอ่าน ฮี วิล อันสะตริง เดอะ โร่พสึ
คำแปล เขาจะแก้ /He will unstring เชือก /the ropes

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

string / สะตริง / ร้อย (เชือก)