บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unstick unstuck unstuck ถอด แกะ แก้ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unstick อันสะติ้ก / unstuck อันสะตั้ก / unstuck อันสะตั้ก / ถอด แกะ แก้ แยก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unsticks the label from his shoes.
คำอ่าน ฮี อันสะติ้กสึ เดอะ เลเบล ฟรอม ฮิส ชูสึ
คำแปล เขาแกะป้ายฉลากราคา /He unsticks the label ออกจากรองเท้า /from his shoes

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unstick the car from the mud.
คำอ่าน เด อันสะติ้ก เดอะ คาร ฟรอม เดอะ มั่ด
คำแปล พวกเขาช่วยรถให้หลุด /They unstick the car จากโคลน / from the mud

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They unstick the leeches from legs.
คำอ่าน เด อันสะติ้ก เดอะ ลี้ชเฉส ฟรอม เล่กสึ
คำแปล พวกเขาแกะปลิงหรือทาก /They unstick the leeches ออกจากขา /from legs

 

ประโยค He unsticks the wet papers.
คำอ่าน ฮี อันสะติ้ก เดอะ เว็ต เพเป่อะสึ
คำแปล เขาแกะ /He unsticks กระดาษเปียกออกจากกัน /the wet papers

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unstuck the wet papers.
คำอ่าน ฮี อันสะตั้ก เดอะ เว็ต เพเป่อะสึ
คำแปล เขาแกะ /He unstuck กระดาษเปียกออกจากกัน /the wet papers

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unstuck the wet papers.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันสะตั้ก เดอะ เว็ต เพเป่อะสึ
คำแปล เขาได้แกะ /He has unstuck กระดาษเปียกออกจากกันแล้ว /the wet papers

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unstuck the leeches from legs.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันสะตั้ก เดอะ ลี้ชเฉส ฟรอม เล่กสึ
คำแปล พวกเขาได้แกะปลิงหรือทาก /They have unstuck the leeches ออกจากขาแล้ว /from legs

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unsticking the label from his shoes.
คำอ่าน ฮี อิส อันสะติ้กกิง เดอะ เลเบล ฟรอม ฮิส ชูสึ
คำแปล เขากำลังแกะป้ายฉลากราคา /He is unsticking the label ออกจากรองเท้า /from his shoes

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will unstick the label from his shoes.
คำอ่าน ฮี วิล อันสะติ้ก เดอะ เลเบล ฟรอม ฮิส ชูสึ
คำแปล เขาจะแกะป้ายฉลากราคา /He will unstick the label ออกจากรองเท้า /from his shoes

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

remove / รีมูฟฝึ / ถอด
solve / โซ้ลฝึ / แก้