บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rid rid rid ขจัด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rid ริด / rid /ริด / rid ริด / ขจัด ล้าง กำจัด สลัด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rids of all bad habits such as lazy, smoking, drinking etc.
คำอ่าน ฮี ริดสึ ออฟ ออล แบ้ด แฮบบิดสึ สัก แชส เล๊สิ, สะโม้กกิง, ดริงกิง อีทีซี /แอ้ด อีทีซี หรือ เซ็ทเทอรา
คำแปล เขาขจัด /He rids of นิสัยไม่ดีทั้งหลาย /all bad habits เช่น / such as ขี้เกียจ / lazy, สูบบุหรี่ / smoking, ดื่มสุรา / drinking เป็นต้น / etc.

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค We rid of him because we hate him.
คำอ่าน วี ริด ออฟ ฮิม บีคอส วี เฮ้ด ฮิม
คำแปล พวกเราขจัดเขา /We rid of him เพราะว่า /because พวกเราเกลียดเขา /we hate him

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She rids of the dust in her car by the vacuum cleaner.
คำอ่าน ชี ริดสึ ออฟ เดอะ ดัสสะถึ อิน เฮอ คาร บาย เดอะ แว็คคึม คลีนเนอะ
คำแปล หล่อนขจัด /She rids of ฝุ่น / the dust ในรถ / in her car ด้วยเครื่องดูดฝุ่น / by the vacuum cleaner

 

ประโยค He rids of the old clothes by donating.
คำอ่าน ฮี ริดสึ ออฟ ดิ โอล โคล๊สสึ บาย โด๊เนทติง
คำแปล เขาขจัด /He rids of เสื้อผ้าเก่า /the old clothes ด้วยการบริจาค /by donating

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rid of all bad habits such as lazy, smoking, drinking etc.
คำอ่าน ฮี ริด ออฟ ออล แบ้ด แฮบบิดสึ สัก แชส เล๊สิ, สะโม้กกิง, ดริงกิง อีทีซี /แอ้ด อีทีซี หรือ เซ็ทเทอรา
คำแปล เขาขจัด /He rid of นิสัยไม่ดีทั้งหลาย /all bad habits เช่น / such as ขี้เกียจ / lazy, สูบบุหรี่ / smoking, ดื่มสุรา / drinking เป็น ต้น / etc. การพูดถึงเรื่องในอดีต กริยาใช้ rid ซึ่งจะมีรูปคำ เหมือนกัน เพียงแต่ แม้ประธานเป็นเอกพจน์ He, She, It จะไม่เติม s

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has rid of all bad habits such as lazy, smoking, drinking etc.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ริด ออฟ ออล แบ้ด แฮบบิดสึ สัก แชส เล๊สิ, สะโม้กกิง, ดริงกิง อีทีซี /แอ้ด อีทีซี หรือ เซ็ทเทอรา
คำแปล เขาได้ขจัด /He has rid of นิสัยไม่ดีทั้งหลาย /all bad habits เช่น / such as ขี้เกียจ / lazy, สูบบุหรี่ / smoking, ดื่มสุรา / drinking เป็นต้น / etc.

 

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค We have rid of him because we hated him.
คำอ่าน วี แฮ่ฟ ริด ออฟ ฮิม บีคอส วี เฮ้ดเด็ด ฮิม
คำแปล พวกเราได้ขจัดเขา /We have rid of him เพราะว่า /because พวกเราเกลียดเขา /we hated him

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is ridding of all bad habits such as lazy, smoking, drinking etc.
คำอ่าน ฮี อิส ริดดิง ออฟ ออล แบ้ด แฮบบิดสึ สัก แชส เล๊สิ, สะโม้กกิง, ดริงกิง อีทีซี /แอ้ด อีทีซี หรือ เซ็ทเทอรา
คำแปล เขากำลังขจัด /He is ridding of นิสัยไม่ดีทั้งหลาย /all bad habits เช่น / such as ขี้เกียจ / lazy, สูบบุหรี่ / smoking, ดื่มสุรา / drinking เป็นต้น / etc.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will rid of all bad habits such as lazy, smoking, drinking etc.
คำอ่าน ฮี วิล ริด ออฟ ออล แบ้ด แฮบบิดสึ สัก แชส เล๊สิ, สะโม้กกิง, ดริงกิง อีทีซี /แอ้ด อีทีซี หรือ เซ็ทเทอรา
คำแปล เขาจะขจัด /He will rid of นิสัยไม่ดีทั้งหลาย /all bad habits เช่น / such as ขี้เกียจ / lazy, สูบบุหรี่ / smoking, ดื่มสุรา / drinking เป็นต้น / etc.

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

remove / รีมูฟ / ขจัด
get rid of / เก็ด ริด ออฟ / ขจัด กำจัด
clear / เคลีย / ขจัด