บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewrite rewrote rewritten เขียนใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rewrite รีไร้ถึ / rewrote รีโร้ดถึ / rewritten รีริดเทน / เขียนใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rewrites some paragraph of the essay.
คำอ่าน ฮี รีไร้สึ ซัม แพ้ระกราฟ ออฟ ดิ เอ๊สเซ
คำแปล เขาเขียนเนื้อหาใหม่ /He rewrites ในบางย่อหน้า /some paragraph ของเรียงความ /of the essay

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They rewrite the rules for the school.
คำอ่าน เด รีไร้ เดอะ รูลสึ ฟอร เดอะ สกูล
คำแปล พวกเขาเขียน /They rewrite กฏระเบียบ the rules ใหม่ สำหรับโรงเรียน for the school

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค Your report has many flaws. Rewrite it!.
คำอ่าน ยัว เรพพ่อทถึ แฮ่ส แมนหนิ ฟลอสึ. รีไร้ อิท
คำแปล รายงานของคุณ /Your report มีข้อบกพร่องมาก /has many flaws. เขียนมันใหม่ /Rewrite it!

 

ประโยค He rewrites the warning. It's not clear.
คำอ่าน ฮี รีไร้สึ เดอะ ว้อนนิง อิทสะ น็อต เคลีย
คำแปล เขาเขียน /He rewrites คำเตือน the warning. ใหม่. มันไม่ชัดเจน It's not clear

 

ประโยค She rewrites the articles for her blog.
คำอ่าน ชี รีไร้สึ ดิ อ๊าติ๊กเคิลสึ ฟอร เฮอ บล้อก
คำแปล หล่อนเขียน /She rewrites บทความ /the articles ใหม่ สำหรับบล็อกของเธอ /for her blog

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rewrote the warning. คำอ่าน ฮี รีโร้ท เดอะ ว้อนนิง
คำแปล เขาเขียน /He rewrote คำเตือน the warning. ใหม่.

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has rewritten some paragraph of the essay.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีริดเทน ซัม แพ้ระกราฟ ออฟ ดิ เอ๊สเซ
คำแปล เขาได้เขียนเนื้อหาใหม่ /He has rewritten ในบางย่อหน้า /some paragraph ของเรียงความ /of the essay

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have rewritten the rules for the school.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีริดเทน เดอะ รูลสึ ฟอร เดอะ สกูล
คำแปล พวกเขาได้เขียน /They have rewritten กฏระเบียบ the rules ใหม่ สำหรับโรงเรียน for the school

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is rewritting the warning. It's not clear.
คำอ่าน ฮี อิส รีไร้ติง เดอะ ว้อนนิง อิทสะ น็อต เคลีย
คำแปล เขากำลังเขียน /He is rewritting คำเตือน the warning. ใหม่. มันไม่ชัดเจน It's not clear

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will rewrite the warning. It's not clear.
คำอ่าน ฮี วิล รีไร้ เดอะ ว้อนนิง. อิทสะ น็อต เคลีย
คำแปล เขาจะเขียน /He will rewrite คำเตือน the warning. ใหม่. มันไม่ชัดเจน It's not clear

 

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

write / ไร้ถึ /เขียน