บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewind rewound rewound ม้วนกลับ กรอกลับ ทบทวน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rewind รีวายเอนถึ / rewound รีวาวเอนถึ / rewound รีวาวเอนถึ / ม้วนกลับ กรอกลับ ทบทวน (บทเรียนที่ได้สอนไปแล้ว หรือเรื่อง ราวที่เกิดขึ้น)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She rewinds the shows.
คำอ่าน ชี รีวายสึ เดอะ โชวสึ
คำแปล เธอกรอกลับ /She rewinds การแสดง /the shows ( เพือ่ดูอีกครั้ง )

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They rewind the song.
คำอ่าน เด รีวาย เดอะ ซอง
คำแปล พวกเขากรอกลับ /They rewind เพลง /the song ( เพื่อฟังอีกครั้ง)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค We can't rewind the time.
คำอ่าน วี แคนเถ่อะ รีวาย เดอะ ทาม
คำแปล เราไม่สามารถ / We can't ย้อนเวลากลับไปได้ /rewind the time

 

ประโยค He rewinds video to the beginning.
คำอ่าน ฮี รีวายสึ วิดีโอ ทู เดอะ บีกิ๊นนิง
คำแปล เขากรอกลับ He rewinds วิดีโอ / video ไปยังจุดเริ่มเล่น /to the beginning

 

ประโยค The teacher rewinds the lessons.
คำอ่าน เดอะ ที๊เฉอะ รีวายสึ เดอะ เล้สซันสึ
คำแปล ครูย้อนกลับ หรือทบทวน /The teacher rewinds บทเรียน /the lessons ครูทบทวนหรือย้อนไปสอนบทเรียนที่ผ่านมาอีกครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ ในเรื่องอื่นที่พอจะใช้ในความหมายคล้ายกันเช่น He rewinds the story. เขาทบทวนเรื่องราว ที่ผ่านมาแล้ว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She rewound the shows.
คำอ่าน ชี รีวาวเอนถึ เดอะ โชวสึ
คำแปล เธอกรอกลับ /She rewound การแสดง /the shows ( เพือ่ดูอีกครั้ง )

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has rewound the shows.
คำอ่าน ชี แฮ่ส รีวาวเอนถึ เดอะ โชวสึ
คำแปล เธอได้กรอกลับ /She has rewound การแสดง /the shows ( เพือ่ดูอีกครั้ง )

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have rewound the song.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีวาวเอนถึ เดอะ ซอง
คำแปล พวกเขาได้กรอกลับ /They have rewound เพลง /the song ( เพื่อฟังอีกครั้ง)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is rewinding the shows.
คำอ่าน ชี อิส รีวายดิง เดอะ โชวสึ
คำแปล เธอกำลังกรอกลับ /She is rewinding การแสดง /the shows ( เพือ่ดูอีกครั้ง )

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will rewind the shows.
คำอ่าน ชี วิล รีวายเอนถึ เดอะ โชวสึ
คำแปล เธอจะกรอกลับ /She will rewind การแสดง /the shows ( เพือ่ดูอีกครั้ง )

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

wind / วายเอนถึ / ม้วน กรอ ไข