บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overwind overwound overwound ไขลานมากเกินไป, ขันมากเกินไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยก ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overwind โอเวอวายดึ /overwound โอเวอวาวดึ / overwound ไอเวอวาวดึ / ไขลานมากเกินไป, ขันหรือกวด (น็อต) มากเกินไป

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He overwinds the wind up car.
คำอ่าน ฮี โอเวอวายสึ เดอะ วายดึ อั๊พ คาร
คำแปล เขาไขลาน (รถไขลานของเล่นเด็ก) มากเกินไป หวังจะให้รถวิ่งไปไกลๆ

 

ประโยค He overwinds the spring.
คำอ่าน ฮี โอเวอวายสึ เดอะ สะปริง
คำแปล เขาขันหรือกวดน็อตขดลวดสปริงมากเกินไป เช่น สปริงโช้ค

 

ประโยค He winds knots too tight. He overwinds knots.
คำอ่าน ฮี วายสึ น็อตสึ ทู ไท้ถึ ฮี โอเวอวายสึ น็อตสึ
คำแปล เขาขันหรือกวด/He winds น็อต /knots แน่นเกินไป/ too tight เขากวดน็อตแน่นเกินไป/He overwinds knots ทั้ง 2 ประโยคนี้ ความหมายคล้ายกัน แต่การใช้ overwind ประโยคสั้นกว่า

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He wound knots too tight. He overwinds knots.
คำอ่าน ฮี วายสึ น็อตสึ ทู ไท้ถึ ฮี โอเวอวายสึ น็อตสึ
คำแปล เขาขันหรือกวด/He winds น็อต /knots แน่นเกินไป/ too tight เขากวดน็อตแน่นเกินไป/He overwinds knots ทั้ง 2 ประโยคนี้ ความหมายคล้ายกัน แต่การใช้ overwind ประโยคสั้นกว่า

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค There was a stuck nuts. He had overwound.
คำอ่าน แด วอส สะ สะตรั้ก นั่ตสึ ฮี แฮ่ด โอเวอวาวดึ
คำแปล มีน็อตหลายตัวติดแน่น (ขันไม่ออก) /There was a stuck nuts เขาได้ขัน (น็อต) แน่นเกินไป /He had overwound

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

wind / วายดึ /ขัน (น็อต) กวด (น็อต) ไข (ลาน)