บทที่ 1 1
ทำความรู้จักการติดตั้งโปรแกรม1
เหตุผลและความจำเป็นในการติดตั้งระบบใหม่1
กระบวนการติดตั้งโปรแกรม1
ประเภทของโปรแกรม2
1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการหรือโอเอส2
2. โปรแกรมประยุกต์ Application3
ทำความรู้จักโอเอสแบบต่างๆ3
DOS3
Windows 3.11 5
เสป็คเครื่องที่เหมาะสม7
Windows NT 7
Windows 98 และ Windows 98 SE8
Windows ME9
Windows 2000 10
Windows XP11
Windows 2003 Server12
Linux12
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งโปรแกรม14
การสร้างแผ่น Startup Disk 16
การสร้างแผ่น Startup Disk ของ Windows ME16
การสร้างแผ่น Startup Disk ของ Windows 9818
ก็อปปี้จากอินเตอร์เน็ต19

บทที่ 2 23
ทำความรู้จักคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้งโปรแกรม 23
เตรียมเครื่องมือให้พร้อม 23
ตรวจดูสภาพภายนอก 23
ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น 24
การตรวจดูเสป็คเครื่อง 25
การตรวจดูข้อมูลกรณีเครื่องยังทำงานปกติ 25
ตรวจดูโปรแกรมเดิมในเครื่อง 26
การตรวจดูข้อมูลสำคัญ 26
ดูข้อมูลด้วยโปรแกรม Windows Explorer 26
การแสดงนามสกุลของไฟล์ 28
ทำความรู้จักนามสกุลของไฟล์ 29
1. ไฟล์ที่สร้างโดยการพัฒนาหรือเขียนโปรแกรม 29
2. ไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเอง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 30
โฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลสำคัญ 31
โฟลเดอร์ในเครื่องที่ติดตั้ง Windows 95/98 หรือ ME 32
โฟลเดอร์ในเครื่องที่ติดตั้ง Windows XP 33
ตรวจดูระบบไฟล์และความจุแต่ละไดรว์ 34
ตรวจดูรายชื่อโปรแกรมภายในเครื่อง 35
1. ในกรณีที่ใช้ Windows 95/98 หรือ ME 35
2. ในกรณีที่ใช้ Windows XP 36
การเปิดเครื่องแบบ Safe Mode 37
1. การเข้า Safe Mode ใน Windows 95/98 หรือ ME 37
2. การเข้า Safe Mode ใน Windows XP 39
การตรวจดูข้อมูลกรณีเครื่องมีปัญหาด้วยคำสั่ง DOS 41
ข้อความที่ปรากฏในกรณีที่เปิดเครื่องไม่ได้ 41
การเข้าไบออส 41
การกำหนดเกี่ยวกับไบออส (BIOS) 41
การเข้าโปรแกรมไบออส 42
วิธีใช้เลือกคำสั่งต่างๆ 43
กำหนดเกี่ยวกับการบูตเครื่อง 44
การบันทึกการแก้ไขข้อมูลต่างๆ 45
การบูตเครื่องแบบต่างๆ 46
การบูตเครื่องด้วยแผ่นบูตดิสก์ DOS 6.22 46
การบูตเครื่องจากแผ่น Startup Disk Windows 98 46
การบูตเครื่องจากแผ่น Startup Disk Windows ME 47
บูตเครื่องจากแผ่นซีดีต้นฉบับของ Windows ME 48
บูตเครื่องจากแผ่นซีดีต้นฉบับ Windows 2000 หรือ XP 49
บูตเครื่องด้วยแผ่นซีดีต้นฉบับ Linux 50
วิธีใช้คำสั่ง DOS 51
การตรวจดูข้อมูลในเครื่องด้วยคำสั่ง DOS 51
การดูระบบไฟล์ 57
การดูจำนวนไดรว์ทั้งหมดในเครื่อง 58
การดูข้อมูลในไดรว์ต่างๆ 60

บทที่ 3 61
การก็อปปี้ข้อมูลสำคัญในเครื่องเก็บไว้ 61
การจัดการกับข้อมูลด้วยโปรแกรม Windows Explorer 61
เครื่องนั้นๆ มีไดรว์เดียว 61
เครื่องนั้นมีมากกว่าหนึ่งไดรว์ 62
การเขียนข้อมูลลงแผ่นซีดี 64
จัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง DOS 64
การสำรองข้อมูลใน Windows 95/98/ME 64
เครื่องนั้นๆ มีไดรว์เดียว 64
เครื่องนั้นๆ มีมากกว่า 1 ไดรว์ 66
การสำรองข้อมูลใน Windows XP FAT32 67
การจัดการข้อมูลที่ใช้ระบบไฟล์แบบ NTFS 68

บทที่ 4 69
ก็อปปี้โปรแกรมในเครื่องเก็บไว้ 69
ลักษณะการก็อปปี้โปรแกรมหรือสำรองระบบ 69
ตัวอย่างการสำรองระบบแบบต่างๆ 69
การสำรองไฟล์ Registry 69
การใช้โปรแกรม System Restore ใน Windows ME และ XP 71
การใช้ Microsoft Backup 74
การใช้ Microsoft Backup ใน Windows 98 74
การใช้ Microsoft Backup ใน Windows XP 76
การใช้ Nero Backitup 80
การสำรองระบบด้วยโปรแกรม Norton Ghost 81
การแบ็คอัพ Windows บนระบบไฟล์ FAT16 หรือ FAT32 81
การแบ็คอัพ Windows บนระบบไฟล์ NTFS 87

บทที่ 5 95
การลบหรือล้างโปรแกรมเดิมในเครื่อง 95
ข้อควรปฏิบัติก่อนล้างโปรแกรมเดิมในเครื่อง 95
ลักษณะการล้างโปรแกรม 95
ล้างโปรแกรม DOS 6.22 + Windows 3.11 97
ล้างโปรแกรม Windows 95 OSR, Windows 98 หรือ Windows ME 101
ล้างโปรแกรม Windows XP แบบ FAT32 104
ล้างโปรแกรม Windows XP แบบ NTFS 105
ล้างโปรแกรมลินุกซ์ 108

บทที่ 6 109
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมแบบต่างๆ 109
ตัวอย่างการติดตั้ง Windows XP รุ่นต่างๆ 109
เลือกรูปแบบการติดตั้ง 110
1. ติดตั้ง Windows XP กรณีที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ใหม่ 111
2. ติดตั้ง Windows ในเครื่องที่มีข้อมูล 111
3. เครื่องนั้นมีไดรว์เดียวมีข้อมูลสำคัญ 113
การติดตั้ง Windows XP Home 115
การติดตั้ง Windows XP Home ในครั้งถัดไป 120
ลบโปรแกรมเดิมในเครื่องออกเสียก่อน 120
สำรองข้อมูลของคุณไว้ 120
เริ่มต้นติดตั้ง Windows XP Home อีกครั้ง 121
การติดตั้ง Windows XP Professional 121
การติดตั้ง Windows XP Profession ในครั้งถัดไป 125
การติดตั้ง Windows XP Professional Sp1(Service Pack 1) 125
การติดตั้ง Windows XP Pro SP1 ในครั้งถัดไป 126
การติดตั้ง Windows XP Professional Sp2 126
การติดตั้ง Windows XP Pro SP2 ในครั้งถัดไป 128
การติดตั้ง Windows XP แบบสองระบบ 128
วิธีการติดตั้ง 129
การปรับแต่งเมนูเพื่อเลือกใช้งาน Windows XP ที่ได้ติดตั้งไว้สองตัว 130
การติดตั้ง Windows XP จากหน้าจอ Windows 132
การติดตั้ง Windows Server 2003 Enterprise Edition 133
การติดตั้ง Windows XP x64 Professional 137
การติดตั้ง Windows XP บนฮาร์ดดิสก์ SCSI/RAID/SERIAL ATA 138
สร้างแผ่น Startup Disk ของ Windows XP 139
การตั้งลำดับการบูตจากซีดีในโน้ตบุ๊ค 140
การติดตั้งโปรแกรมบนโน้ตบุ๊ค 143
ตัวอย่างการติดตั้ง Windows Vista 145
ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นจนต้องลงโปรแกรมใหม่ 145
เตรียมเครื่องมือสำหรับการลงโปรแกรมใหม่ 146
สำรองข้อมูลเก็บไว้ก่อน 147
ลบ Windows Vista แล้วเริ่มต้นลงโปรแกรมใหม่ 147
ติดตั้งไดรว์เวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ 153
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 155
จัดแบ่งพาร์ติชั่นของฮาร์ดดิสก์ใน Windows Vista 155
ตัวอย่างการใช้งาน 156
ตัวอย่างการติดตั้ง Windows ME 159

บทที่ 7 169
ติดตั้งโปรแกรมหลายโอเอสในเครื่องเดียว 169
ลักษณะการติดตั้งโปรแกรมหลายโอเอส 169
ตัวอย่างการติดตั้งแบบต่างๆ 169
การติดตั้ง Windows 98 หรือ ME ร่วมกับ Windows XP 169
ตัวอย่างการติดตั้ง Windows ร่วมกับ Linux 178
ติดตั้งสารพัดโอเอสด้วย Conectix Virtual PC 184
การปิดเครื่องจำลอง 189
การล้างโปรแกรมที่ติดตั้งหลายโอเอส 191
การล้างโปรแกรมตระกูล Windows 191
ล้างโปรแกรม Linux ที่ติดตั้งร่วมกับ Windows 192

บทที่ 8 193
การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ 193
การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ คืออะไร 193
สำรวจอุปกรณ์ที่มีอยู่ 193
อุปกรณ์ภายนอก 193
อุปกรณ์ภายใน 195
ทำความรู้จักแผ่นไดรเวอร์ 197
ตรวจดูไดรเวอร์ภายในเครื่อง 200
การติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอ (Display Card, Vga Card) 202
ตัวอย่างการติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอบน Windows 98 หรือ ME 203
การติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอบน Windows XP 206
การติดตั้งไดรเวอร์ของการ์ดเสียง 206
การติดตั้งการ์ดเสียงบน Windows 98/ME 207
การติดตั้งการ์ดเสียงบน Windows Xp 210
การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ 211
การติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์บน Windows 98/ME 213
การติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์บน Windows XP 216
การติดตั้งไดรเวอร์พอร์ต USB 219
ติดตั้งไดรเวอร์ของ CD-RW 220
ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเมนบอร์ด All in One 220
การค้นหาไดรเวอร์มาใช้งาน 222
Tricks & Tips 223
ติดตั้งไดรว์เวอร์ของอุปกรณ์ต่างๆ ใน Windows Vista 225
ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 226
จัดแบ่งพาร์ติชั่นของฮาร์ดดิสก์ใน Windows Vista 226
ตัวอย่างการใช้งาน 228บทที่ 9 231
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ 231
ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ 231
ประเภทของโปรแกรมประยุกต์ 232
การตรวจดูโปรแกรมประยุกต์ในเครื่อง 234
ส่วนประกอบของโปรแกรมประยุกต์ 235
ทำความรู้จักแผ่นซีดีเก็บโปรแกรมต่างๆ 236
ทำความรู้จักไฟล์ช่วยในการติดตั้งโปรแกรม 238
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม Office XP 240
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีรวมโปรแกรมต่างๆ 241
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม WinZip 242
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต 246
โปรแกรมที่ไม่ใช้การติดตั้ง 248
ควรติดตั้งโปรแกรมอะไรบ้าง 248
ตัวอย่างการลบโปรแกรมออกจาก Windows 98/ME/XP 248
การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ใน Windows Vista 251
ประเภทของโปรแกรม 252
แหล่งค้นหาโปรแกรมมาใช้งาน 252
1. ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์หรือโปรแกรมต้นฉบับของแท้ 252
2. ฟรีโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ตหรือนิตยสาร 253
ทำความรู้จักไฟล์ช่วยในการติดตั้งโปรแกรม 254
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 255
การถอดหรือลบโปรแกรมออกจากเครื่อง 260
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมแบบต่างๆ 260
A. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ 260
B. ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส 263
C. ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม Office 2007 267
D. ติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีรวมโปรแกรม 270
ตัวอย่างการดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ต 273