บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewin rewon rewon ชนะอีกครั้ง ชนะอีกแล้ว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rewin รีวิน / rewon รีวอน / rewon รีวอน / ชนะอีกครั้ง ชนะอีกแล้ว นำอีกครั้ง ได้อีกครั้ง ถูกอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She rewins me the math test.
คำอ่าน ชี รีวินสึ มี เดอะ แม็ธ เทส
คำแปล เธอชนะฉันอีกแล้ว /She rewins me ในการทดสอบคณิตศาสตร์ /the math test

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They rewin the match.
คำอ่าน เด รีวิน เดอะ แมชเฉอะ
คำแปล พวกเขา ชนะ / They rewin การแข่งขัน /the match อีกครั้ง

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He rewins the highest scores.
คำอ่าน ฮี รีวินสึ เดอะ ไฮเอส สกรอรสึ
คำแปล เขาชนะอีกแล้ว /He rewins ได้คะแนนสูงสุด / the highest scores หรือเขาได้คะแนนสูงสุดอีกครั้ง

 

ประโยค She rewins the lottery.
คำอ่าน ชี รีวินสึ เดอะ ล็อตเดอหริ
คำแปล เธอชนะอีกครั้งหรือถูก /She rewins ล็อตเตอรี่ / the lottery อีกครั้ง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She rewon the lottery.
คำอ่าน ชี รีวินสึ เดอะ ล็อตเดอหริ
คำแปล เธอชนะอีกครั้งหรือถูก/She rewins ล็อตเตอรี่ / the lottery อีกครั้ง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has rewon the math test.
คำอ่าน ชี แฮ่ส รีวอน เดอะ แม็ธ เทส
คำแปล เธอได้ชนะอีกแล้ว /She has rewon ในการทดสอบคณิตศาสตร์ /the math test หรือเธอได้คะแนนสูงสุดในการทดสอบวิชา คณิตศาสตร์

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have rewon the match.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีวอน เดอะ แมชเฉอะ
คำแปล พวกเขาได้ชนะ / They have rewon การแข่งขันอีกครั้ง /the match

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are rewinning the match.
คำอ่าน เด อาร รีวินนิง เดอะ แมชเฉอะ
คำแปล พวกเขากำลังชนะ / They are rewining การแข่งขันอีกครั้ง /the match คะแนนนำ กำลังชนะ เวลาใกล้หมดแล้ว ไม่มีทางแพ้ 100 %

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will rewin this match.
คำอ่าน เด วิล รีวิน ดิสสะ แมชเฉอะ
คำแปล พวกเขาจะชนะ / They will rewin การแข่งขันครั้งนี้ /this match อีกครั้ง

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

win / วิน / ชนะ ได้มา บรรลุ