บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewet rewet rewet ทำให้เปียกอีกแล้ว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

 rewet รีเว็ด / rewet รีเว็ด / rewet รีเว็ด / ทำให้เปียกอีกแล้ว ทำให้เปียกอีกครั้ง ทำให้เปียกใหม่

rewet รีเว็ด / rewetted รีเว็ดเด็ด / rewetted รีเว็ดเด็ด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rewets the floor.
คำอ่าน ฮี รีเว็ดสึ เดอะ ฟลอร
คำแปล เขาทำ He rewets พื้น / the floor เปียกอีกแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They rewet the floor because of rain.
คำอ่าน เด รีเว็ด เดอะ ฟลอร บีคอส ออฟ เรน
คำแปล พวกเขาทำให้ /They rewet พื้น /their clothes เปียกอีกครั้ง เพราะฝนตก /because of rain. เมื่อฝนตก การเดินเข้าออกสถานที่ ห้อง หรืออาคาร ย่อมทำให้พื้นเปียก เพราะเท้า หรือรองเท้าเปียกฝน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He rewets the eyes with tear.
คำอ่าน ฮี รีเว็ดสึ ดิ อายสึ วิด เทีย
คำแปล เขาทำให้ /He rewets ดวงตาเปียกหรือมีน้ำในตา / the eyes ด้วยน้ำตา / with tear การฝึกให้น้ำตา ไหลออกมาได้ตามต้องการ สามารถฝึกได้ อย่างเช่น ฝึกด้วยการหาว เมื่อฝึกจนชำนาญแล้ว แค่คิดหรือพยายาม หาว หรือ มีอาการง่วง น้ำตาจะไหลออกมา ช่วยทำให้ ดวงตา ชุ่มชื้นได้

 

ประโยค He rewets the fingers.
คำอ่าน ฮี รีเว็ดสึ เดอะ ฟิงเกอร์
คำแปล เขาทำให้ /He rewets นิ้วมือ /the fingers เปียกอีกแล้ว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rewet the floor. He rewetted the floor.
คำอ่าน ฮี รีเว็ด เดอะ ฟลอร. ฮี รีเว็ดเด็ด เดอะ ฟลอร
คำแปล เขาทำ He rewet พื้น / the floor เปียกอีกแล้ว พูดถึงเรื่องในอดีต กริยาใช้ rewet (ไม่เติม s) หรือ rewetted

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has rewet the floor.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีเว็ด เดอะ ฟลอร
คำแปล เขาได้ทำ He has rewet พื้น / the floor เปียกอีกแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have rewet the floor because of rain.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีเว็ด เดอะ ฟลอร บีคอส ออฟ เรน
คำแปล พวกเขาได้ทำให้ /They have rewet พื้น /their clothes เปียกอีกครั้ง เพราะฝนตก /because of rain. เมื่อฝนตก การเดินเข้าออก สถานที่ ห้อง หรืออาคาร ย่อมทำให้พื้นเปียก เพราะเท้า หรือรองเท้าเปียกฝน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The customers are rewetting the floor.
คำอ่าน เดอะ คัสสะโตเมอ อาร รีเว็ดดิง เดอะ ฟลอร
คำแปล ลูกค้ากำลังทำให้ The customers are rewetting พื้น / the floor เปียกอีกแล้ว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The customers will rewet the floor.
คำอ่าน เดอะ คัสสะโตเมอ วิล รีเว็ด เดอะ ฟลอร
คำแปล ลูกค้าจะทำให้ The customers will rewet พื้น / the floor เปียกอีกครั้ง

  

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค Rewetting Drops can refresh your eyes.
คำอ่าน รีเว็ดดิง อาย ดรอพสึ แคน รีเฟรสฉุ ยัว อายสึ
คำแปล หยดน้ำตาเทียม /Rewetting Drops สามารถช่วยทำให้ /can refresh ดวงตาของคุณชุ่มชื้น สดชื่นได้ /refresh your eyes

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

wet / เว็ด / เปียก