บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wet wet wet จุ่มน้ำ ชุบน้ำ ทำเปียก ทำให้เปียก ฉี่รด ปัสสาวะรด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

wet เว็ต / wet เว็ต / wet เว็ต / จุ่มน้ำ ชุบน้ำ ทำเปียก ทำให้เปียก ฉี่รด ปัสสาวะรด

wet wetted wetted เปียก แฉะ ทำให้เปียก ฉี่รด ปัสสาวะรด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Her son wets the bed.
คำอ่าน เฮอ ซั้น เวดสึ เดอะ เบ้ด
คำแปล ลูกชายของเธอปัสสาวะรด /Her son wets เตียงนอน /the bed

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The dogs wet with fear.
คำอ่าน เดอะ ด้อกสึ เวด วิท เฟีย
คำแปล สุนัข (หลายตัว) ฉี่ราด The dogs wet ด้วยความกลัว /with fear (เป็นอาการของสุนัขเมื่อเกิดความกลัวมากๆ เช่น โดนตี โดนทำ ร้าย)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค A dog wets the gate.
คำอ่าน อะ ด้อก เวดสึ เดอะ เกท
คำแปล สุนัขฉี่รด /A dog wets ประตู /the gate

 

ประโยค He wets a towel to clean his face.
คำอ่าน ฮี เว้ตสึ อะ ท้าวเวล ทู คลีน ฮิส เฟ่ส
คำแปล เขาเอาผ้าชุบน้ำให้เปียก /He wets a towel เพื่อทำความสะอาดใบหน้า /to clean his face

 

ประโยค He wets like a broken pipe.
คำอ่าน ฮี เว้ตสึ ไล้ขึ อะ โบร๊คเคน ไพ้ผึ
คำแปล เขาฉี่ /He wets เหมือนท่อน้ำแตก /like a broken pipe

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค A dog wet the gate yesterday.
คำอ่าน อะ ด้อก เวด เดอะ เกท เย้สสะเตอเด
คำแปล สุนัขฉี่รด /A dog wet ประตู /the gate เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค A dog has wet the gate.
คำอ่าน อะ ด้อก แฮ่ส เวด เดอะ เกท
คำแปล สุนัขได้ฉี่รด /A dog has wet ประตูแล้ว /the gate

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The dogs have wet with fear.
คำอ่าน เดอะ ด้อกสึ แฮ่ฟ เวด วิท เฟีย
คำแปล สุนัข (หลายตัว) ได้ฉี่ราดแล้ว The dogs wet ด้วยความกลัว /with fear (เป็นอาการของสุนัขเมื่อเกิดความกลัวมากๆ เช่น โดนตี โดนทำร้าย)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is wetting a towel to clean his face.
คำอ่าน ฮี อิส เว้ตทิง อะ ท้าวเวล ทู คลีน ฮิส เฟ่ส
คำแปล เขากำลังเอาผ้าชุบน้ำให้เปียก หรือกำลังทำให้ผ้าเปียก /He is wetting a towel เพื่อทำความสะอาดใบหน้า /to clean his face

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will wet a towel to clean his face.
คำอ่าน ฮี วิล เว้ต อะ ท้าวเวล ทู คลีน ฮิส เฟ่ส
คำแปล เขาจะเอาผ้าชุบน้ำให้เปียก หรือจะทำให้ผ้าเปียก /He will wet a towel เพื่อทำความสะอาดใบหน้า /to clean his face

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค She slips on the wet floor.
คำอ่าน ชี สะลิ้พสึ ออน เดอะ เว้ต ฟลอร
คำแปล เธอลื่น /She slips บนพื้นเปียก/on the wet floor

 

 

ประโยค The road is wet.
คำอ่าน เดอะ โร้ด อิส เว็ต
คำแปล ถนนเปียก

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

moist /มอยสะถึ /ชุ่มชื้น
soppy / ซ้อฟปิ /โชก