บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง whet whetted whetted ทำให้เกิดความต้องการ ทำให้เกิดความอยาก ลับให้คม ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

whet เวตเถ่อะ / whetted เว้ตเด็ด / whetted / เว้ตเด็ด / ทำให้เกิดความต้องการ ทำให้เกิดความอยาก ลับให้คม เหลา ฝน ตะไบ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He whets the knife.
คำอ่าน ฮี เว่ตสึ เดอะ ไน้ฝึ
คำแปล เขาลับ/ He whets มีดให้คม /the knife

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค Cooking shows whet my appetite.
คำอ่าน คุ้กกิง โชวสึ เวด มาย อัพเปอไทถึ
คำแปล รายการทำอาหารโชว /Cooking shows ทำให้ฉันเกิดความอยากอาหาร /whet my appetite รายการทำอาหาร (ทีวี) ทำให้ฉันเกิด ความอยาก (กิน) ทำให้อยาก

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He whetted the knife yesterday.
คำอ่าน ฮี เว่ตเด็ด เดอะ ไน้ฝึ เย้สสะเตอเด
คำแปล เขาลับ/ He whetted มีดให้คม /the knife เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has whetted the knife.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เว่ตเด็ด เดอะ ไน้ฝึ
คำแปล เขาได้ลับ/ He whetted มีดให้คมแล้ว /the knife

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค Cooking shows have whetted my appetite.
คำอ่าน คุ้กกิง โชวสึ แฮ่ฟ เวดเด็ด มาย อัพเปอไทถึ
คำแปล รายการทำอาหารโชว /Cooking shows ได้ทำให้ฉันเกิดความอยากอาหาร /have whetted my appetite รายการทำอาหาร (ทีวี) ได้ทำให้ฉันเกิดความอยาก (กิน) ได้ทำให้อยาก

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is whetting the knife.
คำอ่าน ฮี อิส เว่ตดิง เดอะ ไน้ฝึ
คำแปล เขากำลังลับ/ He is whetting มีดให้คม /the knife

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will whet the knife.
คำอ่าน ฮี วิล เว่ต เดอะ ไน้ฝึ
คำแปล เขาจะลับ/ He will whet มีดให้คม /the knife

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

grind / กรายเอนดึ / ฝน