บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wind wound wound ไขลาน กรอ กวด เกลียว ม้วน ชักรอก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

Wind วายเอนดึ / wound วาวเอนดึ / wound วาวเอนดึ / ไขลาน กรอ กวด เกลียว ม้วน ชักรอก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He winds a clock to set time.
คำอ่าน ฮี วายเอนสึ อะ คล็อก ทู เซ็ต ทาม
คำแปล เขาไข หรือปรับ หรือหมุน /He winds นาฬิกา /a clock เพื่อตั้งเวลา /to set time

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They wind the yarn manually.
คำอ่าน เด วายเอนดึ เดอะ ยาน แม้นนวลหลิ
คำแปล เขากรอเส้นด้าย /They wind the yarn ด้วยมือ /manually (แบบโบราณไม่ใช้เครื่องจักร)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He winds a rope.
คำอ่าน ฮี ว้ายสึ โร่พผึ
คำแปล เขาม้วน /He winds เชือก /a rope

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He wound a rope yesterday.
คำอ่าน ฮี วาวเอนดึ โร่พผึ เย้สสะเตอเด
คำแปล เขาม้วน /He wound เชือก /a rope เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has wound a rope already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส วาวเอนดึ โร่พผึ ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้ม้วน /He has wound เชือก /a rope เรียบร้อบแล้ว /already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have wound the yarn.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ วาวเอนถึ เดอะ ยาน
คำแปล เขาได้กรอ /They wind เส้นด้ายแล้ว / the yarn

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is winding a clock to set time.
คำอ่าน ฮี อิส วายเอนดิง อะ คล็อก ทู เซ็ต ทาม
คำแปล เขากำลังไข หรือปรับ หรือหมุน /He is winding นาฬิกา /a clock เพื่อตั้งเวลา /to set time

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will wind a clock to set time.
คำอ่าน ฮี วิล วายเอนดึ อะ คล็อก ทู เซ็ต ทาม
คำแปล เขาจะไข หรือจะปรับ หรือจะหมุน /He will wind นาฬิกา /a clock เพื่อตั้งเวลา /to set time

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

grind / กรายเอนดึ