บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง underfeed underfed underfed ให้กินน้อยไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

underfeed อั๊นเดอฟีด / underfed อั๊นเดอเฟ่ด / underfed อันเดอเฟ่ด / ให้กินน้อยไป

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She underfeeds the pet so it look thin.
คำอ่าน ชี อั๊นเดอฟีดสึ เดอะ เพ็ด โซ อิท ลุ้ค ซิน
คำแปล เธอให้อาหารสัตว์เลี้ยงน้อยเกินไป /She underfeeds the pet ดังนั้นมันจึงดูผอม /so it look thin

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They underfeed their children because they are poor.
คำอ่าน เด อันเดอฟีด แด ชีลเดรน บีคอส เด อาร พัว
คำแปล พวกเขาให้อาหารเด็กน้อยเกินไป /They underfeed their children เพราะพวกเขายากจน /because they are poor

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค Her son is below the normal weight. Because she underfeeds.
คำอ่าน เฮอ ซัน อิส บิโล เดอะ นอรมอล เวท บีคอส ชี อันเดอฟีดสึ
คำแปล ลูกชายของหล่อน /Her son is มีน้ำหนักต่ำกว่าน้ำหนักปกติ /below the normal weight. เพราะเธอให้กินอาหารน้อยเกินไป /Because she underfeeds

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She underfed the pet yesterday.
คำอ่าน ชี อั๊นเดอเฟ่ด เดอะ เพ็ด เยสสะเตอเด
คำแปล เธอให้อาหารสัตว์เลี้ยงน้อยเกินไป /She underfeeds the pet เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has underfed the pet.
คำอ่าน ชี แฮ่ส อั๊นเดอเฟ่ด เดอะ เพ็ด
คำแปล เธอได้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงน้อยเกินไปแล้ว /She has underfeed the pet

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have underfed their children because they are poor.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันเดอฟีด แด ชีลเดรน บีคอส เด อาร พัว
คำแปล พวกเขาได้ให้อาหารเด็ก น้อยเกินไป /They have underfed their children เพราะพวกเขายากจน /because they are poor

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is underfeeding the pet.
คำอ่าน ชี อิส อั๊นเดอฟีดดิง เดอะ เพ็ด
คำแปล เธอกำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงน้อยเกินไป /She is underfeeding the pet

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

feed / ฟีด / ให้อาหาร ป้อนอาหาร