บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hand-feed hand-fed hand-fed ป้อนอาหารด้วยมือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะ มีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

hand-feed แฮน ฟีด / hand-fed แฮน เฟด / hand-fed แฮน เฟด / ป้อนอาหารด้วยมือ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She hand-feeds a baby bird in the garden.
คำอ่าน ชี แฮน ฟี่ด สะ เบบี้ เบิ้ด อิน เดอะ กาเดน
คำแปล หล่อน ให้อาหารลูกนก (ป้อนด้วยมือ )/hand-feeds a baby bird อยู่ในสวน/in the garden

 

ประโยค They go to the zoo and hand-feed the deers.
คำอ่าน เด โก ทู เดอะ ซู แอน แฮน ฟีด เดอะ เดียสึ
คำแปล พวกเขา ไปสวนสัตว์/ go to the zoo และ ให้อาหารกวาง (ป้อนด้วยมือ )/and hand-feed the deers.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He hand-fed a puppy
คำอ่าน ฮี แฮน เฟด อะ พั๊บปี่
คำแปล เขา ให้อาหารลูกสุนัข (ป้อนด้วยมือ) เป็นเรื่องราวที่เกิดในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has hand-fed his puppy already.
คำอ่าน เขา ได้ให้อาหารลูกสุนัขของเขา (ป้อนอาหารด้วยมือ)/has hand-fed his puppy เสร็จเรียบร้อยแล้ว / already
คำแปล

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is hand-feeding the puppy.
คำอ่าน ฮี อิส แฮน ฟีดดิ่ง เดอะ พั๊บปี่
คำแปล เขา กำลังให้อาหาร(ป้อนด้วยมือ)/is hand-feeding ลูกสุนัข /the puppy

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will hand-feed the baby bird by himself.
คำอ่าน ฮี วิล แฮน ฟีด เดอะ เบบิ เบิ๊ด บาย ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล เขา จะให้อาหารลูกนัก (ป้อนด้วยมือ)/ will hand-feed the baby bird ด้วยตัวเขาเอง/by himself เพราะแม่นกทิ้งลูกไปแล้ว

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He buys a hand-feeding tool for the baby bird.
คำอ่าน ฮี บายสะ แฮน ฟีดดิ่ง ทูล ฟอร์ เดอะ เบบิ เบิ้ด
คำแปล เขาซื้อ /He buys เครื่องมือให้อาหาร a hand-feeding tool สำหรับลูกนก/for the baby bird ใช้คำว่า hand-feeding เป็นคุณศัพท์ ขยายคำนาม tool