บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง handwrite handwrote handwritten คัดลายมือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

handwrite แฮนไร้ / handwrote แฮนโร้ด / handwritten แฮน ริด เทน / คัดไทย, คัดลายมือ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He handwrites letters a to z.
คำอ่าน ฮี แฮนไร้สึ เล้ทเทอสะ เอ ทู ซี
คำแปล เขาเขียนตัวอักษร a ถึง z ด้วยลายมือ (ฝึกคัดลายมือ)

 

ประโยค She handwrites letter.
คำอ่าน ชี แฮนไร้สึ เล้ดเถ่อะ
คำแปล หล่อน เขียนจดหมายด้วยลายมือ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She handwrote letter.
คำอ่าน ชี แฮนโร้ด เล้ดเถ่อะ
คำแปล หล่อน เขียนจดหมายด้วยลายมือ พูดถึงเรื่องราวในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has handwritten letter before having dinner.
คำอ่าน ชี แฮส แฮนริดเทน เล้ทเถ่อะ บีฟอร์ แฮฟวิง ดินเนอะ
คำแปล หล่อน ได้เขียนจดหมายด้วยลายมือ/has handwritten letter ก่อนทานอาหารค่ำ/before having dinner

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is handwriting letter.
คำอ่าน ชี อิส แฮนไร้ติง เล้ทเถ่อะ
คำแปล หล่อน กำลังเขียนจดหมายด้วยลายมือ/is handwritting letter

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค She will handwrite letter tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล แฮนไร้ เล้ทเถ่อะ ทูโมโร
คำแปล หล่อน จะเขียนจดหมาย (ด้วยลายมือ) /will handwrite letter พรุ่งนี้/tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He buys a handwriting books for his son.
คำอ่าน ฮี บายสะ แฮนไร้ติง บุ้คสึ ฟอร์ ฮิส ซัน
คำแปล เขา ซื้อ/buys สมุดคัดลายมือ/ a handwriting books ให้ลูกชาย/ for his son คำว่า handwriting ทำหน้าที่เป็นคำคุณคัพท์ขยายคำนาม books ให้รู้ว่าเป็นหนังสือแบบใด

 

ประโยค His handwriting is illegible. .
คำอ่าน ฮิส แฮนไร้ติง อิส อิลเล้จจิเบิ่ล
คำแปล ลายมือของเขา /His handwriting อ่านไม่ออก /is illegible คำว่า handwriting ทำหน้าที่เป็นคำนาม

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

write in longhand / ไร้ อิน ลอง แฮน / คัดลายมือ