บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง undercut undercut undercut ตัดราคา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

undercut อันเดอคั่ท / undercut อันเดอคั่ท / undercut อันเดอคั่ท / ตัดราคา

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She undercuts the competitors.
คำอ่าน ชี อันเดอคั่ทสึ เดอะ คอมเพ้ดติเตอสึ
คำแปล เธอตัดราคา /She undercuts คู่แข่ง /the competitors

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They undercut each other by offering the lower price.
คำอ่าน เด อันเดอคัท อิชเฉ่อะ อ๊อเต่อะ บาย อ๊อฟเฟอริง เดอะ โล้เวอ ไพร้สึ
คำแปล พวกเขาตัดราคา /They undercut กันเอง/ each other โดยเสนอราคาที่ถูกกว่า /by offering the lower price

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She undercut the competitors.
คำอ่าน ชี อันเดอคัท เดอะ คอมเพ้ดติเตอสึ
คำแปล เธอตัดราคา /She undercut คู่แข่ง /the competitors พูดถึงเรื่องในอดีต กริยาจะไม่เติม S สำหรับ undercut เช่น She undercut

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has undercut the competitors.
คำอ่าน ชี แฮ่ส อันเดอคัท เดอะ คอมเพ้ดติเตอสึ
คำแปล เธอได้ตัดราคา /She has undercut คู่แข่งแล้ว /the competitors

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have undercut each other by offering the lower price.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันเดอคั่ท อิชเฉ่อะ อ๊อเต่อะ บาย อ๊อฟเฟอริง เดอะ โล้เวอ ไพร้สึ
คำแปล พวกเขาได้ตัดราคา /They have undercut กันเองแล้ว/ each other โดยเสนอราคาที่ถูกกว่า /by offering the lower price

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is undercutting the competitors.
คำอ่าน ชี อิส อันเดอคั่ทติง เดอะ คอมเพ้ดติเตอสึ
คำแปล เธอกำลังตัดราคา /She is undercutting คู่แข่ง /the competitors

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will undercut the competitors.
คำอ่าน ชี วิล อันเดอคั่ท เดอะ คอมเพ้ดติเตอสึ
คำแปล เธอจะตัดราคา /She will undercut คู่แข่ง /the competitors

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

underbid / อันเดอบิ้ด /ตัดราคา
undercharge / อันเดอช่าจจึ /ประมูลราคาต่ำกว่า