บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง weep wept wept ร้องไห้ นองไปด้วยน้ำ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

weep วีพผึ / wept เว้พถึ / wept เว้พถึ / ร้องไห้ นองไปด้วยน้ำ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She weeps all night.
คำอ่าน ชี วีพสึ ออล ไน้ถึ
คำแปล เธอ ร้องไห้ /She weeps ตลอดทั้งคืน /all night

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They weep at the lost game.
คำอ่าน เด วีพ แอ้ท เดอะ ล่อสสะถึ เกม
คำแปล พวกเขาร้องไห้ /They weep ในเกมที่แพ้ /at the lost game

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค His house weeps because of broken pipe.
คำอ่าน ฮิส เฮ้า วีพสึ บีคอส ออฟ โบร๊คเคน ไพ้ผึ
คำแปล บ้านของเขาเจิ่งนองไปด้วยน้ำ /His house weeps เพราะท่อน้ำแตก /because of broken pipe

 

ประโยค They weep over their father's death.
คำอ่าน เด วีพ โอเวอ แด ฟ้าเท่อสะ เด้ด
คำแปล พวกเขาร้องไห้กับ /They weep over ความตายของพ่อ /their father's death

 

ประโยค Don't weep for the past.
คำอ่าน ด๊อนถึ วีฟ ฟอร เดอะ พาสสะถึ
คำแปล อย่าร้องไห้ /Don't weep กับอดีต / for the past

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She wept yesterday.
คำอ่าน ชี เว้พถึ เย้สสะเตอเด
คำแปล เธอ ร้องไห้ /She wept เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has wept.
คำอ่าน ชี แฮ่ส เว้พถึ
คำแปล เธอ ได้ร้องไห้แล้ว /She has wept

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have wept.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ เว้พถึ
คำแปล พวกเขา ได้ร้องไห้แล้ว /They have wept

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is weeping.
คำอ่าน ชี อิส วีพปิง
คำแปล เธอกำลังร้องไห้ /She is weeping

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค His house will weep because of broken pipe.
คำอ่าน ฮิส เฮ้า วิล วีพ บีคอส ออฟ โบร๊คเคน ไพ้ผึ
คำแปล บ้านของเขาจะเจิ่งนองไปด้วยน้ำ /His house will weep เพราะท่อน้ำแตก /because of broken pipe

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

cry / คราย / ร้องไห้