บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wed wed wed วิวาห์, แต่งงาน, ผูกชีวิตไว้กับ, จับคู่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

wed เว่ดดึ / wed เว่ดดึ / wed เว่ดดึ / วิวาห์, แต่งงาน, ผูกชีวิตไว้กับ, จับคู่

wed wedded wedded แต่งงาน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Somchai weds Somsri.
คำอ่าน สมชาย เว้ดสึ สมศรี
คำแปล สมชายแต่งงานกับ /Somchai weds สมศรี / Somsri

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They wed their daughter with a rich man.
คำอ่าน เด เว้ด แด ด๊อเถ่อะ วิท อะ ริชเฉ่อะ แมน
คำแปล พวกเขาแต่งลูกสาว /They wed their daughter กับคนรวย /with a rich man

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She weds the teacher Somchai.
คำอ่าน ชี เว่ดสึ เดอะ ที้เฉ่อะ สมชาย
คำแปล เธอแต่งงานกับ /She weds ครู ชื่อ สมชาย /the teacher Somchai

 

ประโยค They wed today.
คำอ่าน เด เว้ด ทูเด
คำแปล พวกเขาแต่งงานกัน /They wed วันนี้ /today

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He wed yesterday.
คำอ่าน ฮี เว่ด เย้สสะเตอเด
คำแปล เขาแต่งงาน /He wed เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค Somchai has wed Somsri.
คำอ่าน สมชาย แฮ่ส เว้ด สมศรี
คำแปล สมชายได้แต่งงานกับ /Somchai has wed สมศรีแล้ว / Somsri

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have wed.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ เว่ด
คำแปล พวกเขาได้แต่งงานกันแล้ว /They have wed

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค Somchai is wedding Somsri.
คำอ่าน สมชาย อิส เว้ดดิง สมศรี
คำแปล สมชายกำลังแต่งงานกับ /Somchai is wedding สมศรีแล้ว / Somsri

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will wed in winter.
คำอ่าน ฮี วิล เว่ด อิน วิ้นเถ่อะ
คำแปล เขาจะแต่งงาน /He will wed ในฤดูหนาว / in winter

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

rewed / รีเว่ด / แต่งอีกครั้ง
marry / แมหริ / แต่งงาน
get married /เก็ต แม้หริด / แต่งงาน